İhbar (Suistimal/Etik Bildirim) Hattı

İhbar (Suistimal/Etik Bildirim) Hattı

İHBAR HATTININ AMACI

Burgan Bank A.Ş. (Banka), suiistimal kapsamında değerlendirilebilecek hususlara ve/veya Bankacılık Etik İlkelerine aykırı davranışlara yönelik şüphelerin dikkate alınabilmesi için bir (İhbar Hattı) bildirim mekanizması oluşturmuş ve bu hususta Suistimal Bildirim Politikası ve prosedürler geliştirmiştir. Rapor edilen bu tür şüpheler Banka Yönetimi tarafından titizlikle incelenecek ve karara bağlanacaktır.

BİLDİRİMDE BULUNANIN KORUNMASINA VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

İhbar (suiistimal/etik bildirim) süreci, ihbar edenlerin gizliliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bilgi veren kişinin kimliği, müteakip değerlendirme veya soruşturma süreci boyunca ve sonrasında da yasal mevzuata uygun olarak gizli tutulacaktır. Yasal yetkili merciler ile bilgi paylaşımı anılan gizlilik yükümlülüğü dışındadır.

BİR OLAYIN BİLDİRİLMESİ

Bu sayfa, Burgan Bank A.Ş.’de yasadışı ve/veya etik olmayan bir eylemi temsil eden herhangi bir olayı bildirmek için kullanılabilir. Özel/kişisel şikayetler (Banka çalışanlarıyla ilişkili kişisel hususlar) için kullanılmamalıdır. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi paylaşmak, bilgi sağlayıcısını yasal işlemlere tabi tutabilir. Lütfen aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. Tamamlandığında, aşağıdaki "Gönder" düğmesine bastıktan sonra mesajınız iletilecektir. İhbarda bulunan kişi anonim/gizli kalmayı seçsin veya seçmesin, şikayetine ilişkin aşağıda talep edilen kapsamda ayrıntılı bilgi vermeli ve aşağıdaki ilgili linkleri/bağlantıları kullanılarak kanıt niteliğinde olabilecek her türlü belge, doküman, görüntü ve benzer unsurları varsa yüklemelidir.

* Zorunlu Alanlar

Paylaşmak istediğiniz kanıt niteliğindeki belge, fotoğraf vb. dokümanları bu kısma ekleyebilirsiniz.

captcha