Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Yetki Belgeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Bankamızın aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleriI.Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt içindeYurt dışında
i.PaylarVar-
ii.Diğer menkul kıymetlerVar-
iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleri--
iv.Paya dayalı türev araçlar--
v.Pay endekslerine dayalı türev araçlar--
vi.Diğer türev araçlar--
II.İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt içindeYurt dışında
i.Paylar--
ii.Diğer menkul kıymetlerVar-
iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleri--
iv.Paya dayalı türev araçlar--
v.Pay endekslerine dayalı türev araçlar--
vi.Diğer türev araçlar--
III.Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt içinde
i.Paylar--
ii.Diğer menkul kıymetlerVar-
iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleri--
iv.Paya dayalı türev araçlar--
vPay endekslerine dayalı türev araçlarVarVar
viDiğer türev araçlar--
IV.Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti-
V.Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti-
VI.Halka Arza Aracılık Faaliyeti-
6.1.Aracılık Yüklenimi-
6.2.En iyi gayret aracılığı-
VII.Saklama HizmetiYurt içinde
7.1Sınırlı Saklama HizmetiVar
7.2.Genel Saklama Hizmeti-


Yan Hizmetler

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulmasıVar
Kredi ya da ödünç verilmesiVar
Döviz hizmetleri sunulmasıVar
Genel yatırım tavsiyesi sunulmasıVar
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması-
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması-
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılmasıVar

Emir İletimine Aracılık

Burgan Bank tarafından Emir İletimine Aracılık faaliyeti kapsamında müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyle ilgili alım veya satım emirlerini müşteri adına ve hesabına veya kendi adına müşteri hesabına ''borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine'', '6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 37 nci maddesinin birinci fıkrası (C) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa" iletmek suretiye gerçekleştirmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Burgan Bank Emir İletimine Aracılık faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyle ilgili alım veya satım emirlerinin emir iletimi aracılığı kapsamında yerine getirildiği BİST Pay Senedi Alım-Satım İşlemleri ve VİOP (BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Alım Satım İşlemlerini kapsar.

İşlem Aracılığı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 nci maddesinin birinci fıkrası (b) bendi kapsamında işlem aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık faaliyetine ek olarak, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendic adına ve müşteri hesabına Banka tarafından 'borsalar yada teşkilatlanmmış diğer Pazar yerlerine' ve 'Kanun'un 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa' iletmek suretiye gerçekleştirmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Burgan Bank İşlem Aracılığı faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyla ilgili alım veya satım emirlerinin işlem aracılığı kapsamında yerine getirildiği Borçlanma Araçları ve Yatırım Fonları ürünlerini kapsar.


Portföy Aracılığı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 nci maddesinin (c) bendi kapsamında portföy aracılığı faaliyeti, işlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini ifade eder.

Burgan Bank İşlem Aracılığı faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyle ilgili alım veya satım emirlerinin karşı taraf olarak yerine getirildiği Borçlanma Araçlarını ve Tezgahüstü Türev Ürünlerini kapsar.

Sınırlı Saklama

Burgan Bank A.Ş. tarafından işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçları ile halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına, Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak sınırlı saklama hizmeti için uygulanacak yöntemlerin ve uyulması gereken kuralların belirlenmesidir.

Sınırlı Saklama hizmeti kapsamında müşteri hesaplarına ilişkin tutulan tüm kayıtların; müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının ve nakdin herhangi bir anda başka bir müşterinin hesabından veya kendi varlıklarından ayırt edilebilecek nitelikte tutulması ve hak sahipleri ile bu kişilerin haklarını ve Bankanın her bir müşteriye olan yükümlülüklerini tam ve doğru olarak yansıtması esası benimsenmiştir.


İnternet Bankacılığı'ndan Yapılabilecek İşlemler

Hisse Senedi İşlemleri, Fon Alım Satım, Tahvil ve Bono Alım satım işlemleri internet bankacılığı kanalıyla yapılabilir.

Burgan Yatırım A.Ş.

2001 yılında, önceki adıyla İstanbul Menkul Değerler A.Ş. olarak İMKB hisse senedi piyasasında aracılık ve kurumsal finansman hizmeti vermekte olan kurumum, Mısırlı yatırım şirketi HC Securitiesand Investment Egypt tarafından satın alınmasının ardından finansal faaliyetlerini HC İstanbul ismiyle sürdürdü. 2005 yılında Yunanistan'ın önde gelen finans kuruluşlarından Eurobank EFG Group tarafından satın alınan HC İstanbul, faaliyetlerini EFG İstanbul olarak sürdürmeye devam etti.

2012 yılı Aralık ayında ikinci sahiplik değişikliğinin gerçekleşmesiyle HC İstanbul'dan Burgan Yatırım'a uzanan yolculuğunu tamamlayan şirket, Kuveyt'in öncü finansal kuruluşlarından Burgan Grup'un üyesi olarak yoluna devam etmektedir.

Türk sermaye piyasalarında aracılık, kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarında Türkiye'nin lider kuruluşları arasında yerini alan Burgan Yatırım, bugün yerli - yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcı profillerinin tamamına hizmet vermekte olan bir aracı kurumdur.

www.burganyatirim.com.tr adresinden firmaya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ak Portföy A.Ş.

AK Portföy Yönetimi A.Ş. 28.06.2000 tarihinde İstanbulda kurulmuş bir sermaye şirketidir. Şirketin amacı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde kurmakta ve yönetmektedir. Şirket Mayıs 2006 tarihi itibarıyla bireysel portföy yönetimi hizmeti sunmaya başlamıştır. Şirket SPK 'nın ilgili mevzuat hükümleri kapsamında fon kurma yetkisi almıştır.

www.akportfoy.com.tr adresinden firmaya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yasal Bilgiler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
 • Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
 • Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
 • Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 • Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 • Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
 • İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
 • İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Borçlanma Araçları Risk Bildirim Formu
Borçlanma araçları hakkındaki bilgileri dikkatinize sunmaktadır. Lütfen dikkatlice inceleyeniz.

Açıklama ve Uyarılar
 • Bu formda borçlanma araçlarına yönelik genel olarak ücret, komisyon ve vergiler, riskleri gösteren risk profili, fiyatlama gibi konular yanında bankamızca yapabileceğiz başlıca borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
 • Borçlanma araçlarının alım satımı sırasında kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme olasılığınız da vardır. Bu nedenle alım satım işlemi yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekir.
 • Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 • Borçlanma araçları işlemleri ile ilgili piyasadaki fiyat hareketleri, ihraççının iflası ya da ödeme güçlüğüne düşmesi gibi durumlar için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yatırımcı adına saklanan ya da yönetilen nakit ödeme ya da sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan taleplerde Yatırımcı Tanzim Merkezi'nin tanzim kapsamı hususunda www.ytm.gov.tr web adresinden bilgi alabilirsiniz.
 • Hazine bonosu/devlet tahvili ve özel sektör bono/tahvillerinin saklaması müşteri adına Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., eurobond'ların saklaması yurtdışındaki takas saklama bankalarında yapılır.
Ücret, Komisyon ve Vergi
Borçlanma araçları işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, fon ve benzeri yasal giderler ile diğer tüm masraflar tarafınıza aittir. Borçlanma araçlarına ilişkin başlıca masraf ve komisyon listesi ile Türk Gelir Vergisi mevzuatında yapılan düzenlemeler ve işlem tarihinde yürürlükte olan oranlar dikkate alınarak elde edilen tam mükellef gerçek kişiler için uygulanacak vergi oranları aşağıda yer almaktadır.

Burgan Bank Masraf ve Komisyon Listesi

Menkul Kıymet Devir Komisyonu
Masraf/KomisyonEn AzEn Çok
Hazine Bonosu ve Devlet TahviliBinde 120 TL200 TL
EurobondBinde 120 USD200 USD
Menkul Kıymet Ekstresi Ücreti5 TL-

-Menkul Kıymet Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Masraf/KomisyonEn AzEn Çok
Müşteri Alım/Satım ve İhale İşlemleriBinde 3--
İnternet BankacılığıBinde 3-

-Vergiler (Tam Mükellef Gerçek Kişiler için)
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: İskontolu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri vadeden önce satılırsa elde edilen kar üzerinden, vade sonuna kadar beklenirse faiz tutarı üzerinden %10 stopaja tabidir. Kuponlu Devlet Tahvilleri ise vadeden önce satılırsa elde edilen kar üzerinden, vade sonuna kadar beklenirse kupon tutarı üzerinden %10 stopaja tabidir.
Eurobond: T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen eurobondlarda faiz gelirleri %0 oranında stopaja tabidir. Alım-Satım kazançları stopaja tabi değildir. Kupon faizleri belli bir rakamı aşarsa vergi beyanına tabidir.
Özel Sektör Bono ve Tahvilleri: Türkiye'de ihraç edilen iskontolu özel sektör bono ve tahvilleri vadeden önce satılırsa elde edilen kar üzerinden vade sonuna kadar beklenirse faiz tutarı üzerinden %10 stopaja tabidir. Kuponlu Özel Sektör Bono ve Tahvilleri ise vadeden önce satılırsa elde edilen kar üzerinden, vade sonuna kadar beklenirse kupon tutarı üzerinden %10 stopaja tabidir. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilenlerden elde edilen faiz gelirleri tahvilinin vadesine göre %0 ile %10 arasında değişen oranlarda stopaja tabidir. Vadeden önce satılırsa elde edilen alım satım kazancı stopaja tabi değildir.

Risk Profili
Borçlanma Araçları "karşı taraf riski", ''piyasa riski'' ve "likidite riski" ve ''ihraççı riski'' içerir.
Karşı Taraf Riski: Borçlanma Araçları alım satım işlemlerinde "karşı taraf" riski işlem ile ilgili yükümlülüklerin işlem yapılan banka tarafından yerine getirilememesi riskidir.
Piyasa Riski: Bazı dönemlerde işlem yapmak istediğiniz borçlanma araçlarının fiyatında yüksek dalgalanmalar yaratan piyasa koşulları oluşabilir. Yabancı para cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarında işlem yapmanız durumunda ayrıca döviz kuru riski ile karşı karşıya kalırsınız.
Likidite Riski: Likiditenin oldukça azaldığı ve fiyat oynaklığının çok yüksek olduğu dönemlerde öngördüğünüzden daha büyük kayıplar yaşanması ya da anaparandan zarar etmeniz söz konusu olabilir.
İhraççı Riski: İhraçcı kuruluşun itfayı ya da kupon ödemesini ertelemesi ya da itfa yapamaması durumunda borçlanma aracının satın alındığı bankanın sorumluluğu yoktur. Özel sektör bono ve tahvillerinde şirketin iflas etme, kupon faizi ya da anaparayı öteleme riski bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında kupon faizi ya da anaparayı ödememe riski düşük olmakla birlikte yine de mevcuttur.

Başlıca Borçlanma Araçları
Bankamız aracılığı ile aşağıdaki borçlanma araçlarının herhangi birinde işlem yapabilirsiniz.

Hazine Bonosu ve Devlet TahviliHazine Bonosu: Vadesi 1 yıldan kısa olan ve çoğunlukla vadeye kadar herhangi bir kupon ödemesi yapmayan (iskontolu) devlet iç borçlanma senetleridir. TL veya döviz cinsinden ihraç edilebilirler.

Devlet Tahvili: Vadesi 1 yıldan uzun olan, TL veya döviz cinsinden, kupon ödemeli ya da iskontolu ihraç edilebilen devlet iç borçlanma senetleridir. İskontolu devlet tahvillerinde anapara ve faiz vade sonunda ödenirken sabit ya da değişken kuponlu devlet tahvilleri yatırımcısı vade sonunda anapara ve vade sonuna kadar kupon ödemelerini alır. Hazine bonosu ve devlet tahvili yatırımcısı vade sonuna kadar beklediği takdirde sabit bir getiri elde eder(değişken kuponu devlet tahvillerinde getiri değişkendir); vade sonuna kadar beklenmediği takdirde zarar edilmesi mümkündür.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ihaleleri ile birincil piyasada satışa sunulur, ikincil piyasada BIST Tahvil Bono Piyasası'nda ya da tezgâh üstü piyasada alınıp satılabilirler. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Borsa İstanbul–Borçlanma Araçları Piyasasının düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likiditesini arttırmak için seçili DİBS'lerde sürekli kotasyon vermekle yükümlü bankalardan oluşan piyasa yapıcılığı sistemi oluşturulmuştur.
EurobondDevlet ya da şirketler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen genellikle uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Eurobonları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından en çok USD ve EURO cinsinden 5-30 yıl vadeli ve sabit kupon ödemeli olarak ihraç edilirler. USD cinsinden Eurobond'lar yılda 2 kez, EURO cinsinden Eurobond'lar yılda 1 kez kupon ödemesi yaparlar. Eurobond'ların fiyatı "temiz fiyat" denen işlemiş kupon faizi hariç bir fiyattan kote edilir; işlemiş kupon faizi bu fiyatın üzerine eklenerek "kirli fiyat" hesaplanır ve işlem bu fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Borsa İstanbul'a kote olduklarından ikincil piyasada işlem görebilirler fakat İşlemlerin tamamına yakını tezgâh üstü piyasada gerçekleşir.
Özel Sektör Bono ve TahvilleriAnonim şirketler ve bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. Vadeleri 1 yıldan kısa olanlar özel sektör bonosu, 1 yıldan uzun olanlar özel sektör tahvili olarak adlandırılır. Özel sektör bonoları iskontolu olarak tahviller iskontolu ya da sabit/değişken kuponlu olarak adlandırılır. Özel sektör bonoları iskontolu olarak tahviller iskontolu ya da sabit/değişken kuponlu olarak ihraç edilebilirler. Tüm özel sektör bono ve tahvilleri tezgah üstü piyasada işlem görür ve Borsa İstanbul'a kote olanların ikinci el piyasası borsa bünyesinde bulunmaktadır.


Sayın Müşterimiz, Risk Bildirimini okuyup anlamanız ve sermaye piyasası aracına ilişkin işlem yapmaya karar vermeniz halinde, lütfen formun bir nüshasını teslim alınız ve aşağıdaki kutuya el yazınız ile "okuyup anladım ve bir nüshasını teslim aldım" yazınız.

Müşteri İsim/Soyisim:imza

Tezgah Üstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
Tezgah üstü türev araçları hakkında bilgileri dikkatinize sunmaktadır. Lütfen dikkatlice inceleyeniz.

Açıklama ve Uyarılar
 • Bu formda tezgah üstü türev araçlara yönelik genel olarak ücret, komisyon ve vergiler, riskleri gösteren risk profili, fiyatlama gibi konular yanında bankamızca yapabileceğiz başlıca tezgah üstü türev araçlara ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
 • Tezgah üstü türev araçlar alım satımı sırasında kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme olasılığınız da vardır. Bu nedenle alım satım işlemi yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekir.
 • Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Ücret, Komisyon ve Vergi
 • Türev Araç İşlemleri düzenlenecek türev araçlar ürün sözleşmelerinden, ek ve dekontlardan ve yapılacak olan işlemlerden kaynaklanan/kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, fon ve benzeri yasal giderler ile diğer tüm masraflar tarafınıza aittir.
 • Türk Gelir Vergisi mevzuatında yapılan düzenlemeler ve işlem tarihinde yürürlükte olan oranlar dikkate alınarak elde edilen türev işlem kazançlarından %10 stopaj hesaplanır.
 • Fiziki teslimata konu olan türev araç işlemler için, Müşteri lehine olan kazançlar üzerinden stopaj; nakdi uzlaşmaya veya dönemsel faiz ödemesine konu olan türev araç işlemler (faiz swap ve çapraz para swap) konu olan türev işlemler için, Müşteri lehine olan kazançlar üzerinden stopaj, Banka lehine olan kazançlar üzerinden BSMV hesaplanır ve tahsil edilir.
İkincil Piyasası
Tezgah üstü türev araçların İkincil piyasası yoktur.

Risk Profili
Tezgah üstü türev araçlar "Karşı Taraf Riski", "Piyasa Riski" ve "Likidite Riski" içerir.
 • Karşı Taraf Riski: Tezgah üstü türev araç alım satım işlemlerinde "Karşı Taraf" riski işlem ile ilgili yükümlülüklerin işlem yapılan banka tarafından yerine getirilememesi riskidir.
 • Piyasa Riski: Bazı dönemlerde işlem yapmak istediğiniz türev araçların fiyatında yüksek dalgalanmalar yaratan piyasa koşulları oluşabilir.
 • Likidite Riski: Likiditenin oldukça azaldığı ve fiyat oynaklığının çok yüksek olduğu bu dönemlerde öngördüğünüzden daha büyük kayıplar yaşanması ya da anaparandan zarar etmeniz söz konusu olabilir.
Fiyatlama
Tezgah üstü türev araç işlem detaylarına istinaden piyasa fiyatları, likidite ve teminat koşulları ile müşteri kredibilitesi gibi etkenler dikkate alınarak banka tarafından fiyatlanır. Fiyatlamaya ilişkin onayınız yazılı ve/veya sözlü alındıktan sonra işlem gerçekleştirilir. Türev ürün fiyatlamalarında karmaşık matematiksel model ve hesaplamalar kullanılabildiğinden ürünün yaratacağı olası senaryolar tarafınızca dikkatlice değerlendirilmelidir. Gerekli ise profesyonel danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. Aynı modeller bağlanmış ve henüz vadesi dolmamış tüm türev işlemlerin Banka tarafından risk takibi için de yapılmakta olup, riske paralel olarak teminat talep edilebilir. Teminat tamamlama talebinin bildirilen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda pozisyonuz o günkü piyasa koşullarına göre satış/alış yapılarak kapatılır. Böyle bir durumda pozisyonunuz vadesinden önce kapatılmış olacağından piyasa koşullarına bağlı olarak zarar edebilirsiniz.

Piyasa Yapıcı ve İhraççı
Tezgah üstü türev araç alım satım işlemlerine özel piyasa yapıcı ve ihraççı yoktur.

Risk Takibi
Ürünün piyasa koşullarında banka tarafından hesaplanan fiyatında ve oluşturulan şartları uygun bulduğunuz takdirde daha önceki bir tarihte yapılan bir işlemin tersini yapabilirsiniz. Ancak ürünün karşılıklı anlaşılan şartlar ile oluşturulmuş olmasından dolayı tasfiyesi söz konusu değildir.

Başlıca Tezgah Üstü Türev Açalar
Tezgah üstü türev araçların birçok çeşidi vardır. Çerçeve sözleşme kapsamında ya da işlem bazında sözleşme yaparak aşağıdaki tezgah üstü türev araçların her hangi birinde tek başına işlem yapabileceğiniz gibi bir kaç farklı tezgah üstü türev aracın aynı anda alınıp satılması ile oluşturulan yapılarda işlem yapmanız da mümkündür. Farklı tezgah üstü türev araçlarda ve tezgah üstü türev araçların bir araya gelmesi ile oluşturulan yapılarda işlem yapılmak istendiğinde oluşabilecek risklerle ilgili bankadan işlemler ilgili senaryo analizlerini de içeren ayrıntılı bilgi alınması gerekir.

ForwardBelirli miktarda bir dövizi, belirli bir vade tarihinde, önceden anlaşılan bir fiyattan, alım veya satım işlemidir. İşlem vadesinde, piyasadaki cari kurlar ne olursa olsun tarafların işlemi gerçekleştirmesi zorunludur. Forward işlemi sonucunda vade tarihindeki piyasadaki kur seviyesine göre kar ya da zarar edebilirsiniz.
Para Swap'ıTarafların anlaşılan bir kurdan iki farklı döviz tutarını işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri, aynı anda anlaşılan bir vade tarihinde ilgili para birimlerini anlaştıkları vadeli döviz kurundan geri takas ettikleri işlemdir. Döviz Swap işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşır. Nakit akışı işlem tarihinde ve vade tarihinde gerçekleşir. Para Swap'ı işlemi sonucunda vade tarihindeki piyasadaki kur seviyesine göre kar ya da zarar edebilirsiniz.
OpsiyonBir tarafa (alıcıya), belirli bir finansal varlığı, önceden belirlenmiş ileri bir tarihte ve fiyattan alma veya satma hakkı tanıyan, diğer tarafa ise (satıcı) bu hakkın kullanılması durumunda, sözleşmeye dayanak teşkil eden finansal varlığı satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Opsiyon satın almanız durumunda aldığınız hak karşılığında opsiyon primi ödersiniz. Opsiyonu kullanmadığınız taktirde zararınız opsiyon pirimi kadardır. Opsiyon satan taraf olmanız durumunda sattığınız hak karşılığında opsiyon primi elde edersiniz. Kazancınız opsiyon primi kadardır ama ters bir piyasa hareketinde elde ettiğiniz prim gelirinin üzerinde bir kayıp ile karşılaşabilirsiniz ve zararınızın sınırı yoktur.
Esnek Vadeli ForwardBelirli miktarda bir dövizi, tamamı anlaşılan vade tarihinde, ya da vadeye kadar herhangi bir zamanda parçalı olarak, önceden anlaşılan bir fiyattan, alım veya satım sözleşmesidir. İşlem vadesinde, piyasadaki cari kurlar ne olursa olsun tarafların işlemi gerçekleştirmesi zorunludur ve vade tarihinde işlemin nominal miktarından kalan tutar gerçekleşmek zorundadır Esnek Vadeli Forward işlemi sonucunda vade tarihindeki piyasadaki kur seviyesine göre kar ya da zarar edebilirsiniz.
Faiz Swap'ı (IRS)Faiz Swap'ı Faiz riskine karşı firmaların bilançolarını koruma amacı ile gerçekleştirdikleri, faize esas miktara dayalı olarak tek bir döviz cinsi ya da farklı döviz cinsleri üzerinden yapılabilen; sabit faizden değişken faize, değişken faizden sabit faize, sabit faizden sabit faize, değişken faizden değişken faize, karşılıklı faiz değişimlerinin yapıldığı, anapara değişimini de konu alabilen sözleşmelerdir. Faiz Swap işlemi sonucunda ödeme tarihlerinde piyasada geçerli olan faiz endeksi (Libor, Euribor vb.) seviyesine göre kar ya da zarar edebilirsiniz.


Sayın Müşterimiz, Risk Bildirimini okuyup anlamanız ve sermaye piyasası aracına ilişkin işlem yapmaya karar vermeniz halinde, lütfen formun bir nüshasını teslim alınız ve aşağıdaki kutuya el yazınız ile "okuyup anladım ve bir nüshasını teslim aldım" yazınız.

Müşteri İsim/Soyisim:imza

1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu politikanın amacı, Burgan Bank'ın alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirlerlerinin lehine faaliyet gösterilen kuruluşa iletilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

2. GENEL
Burgan Bank (Banka), alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak müşteriler için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirlerini lehine faaliyet gösterilen kuruluşa iletmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tüm gerekli makul adımları atmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bu politika, bankanın müşterileri namına talimat alma, yönlendirme veya gerçekleştirme esnasındaki işlem gerçekleştirme kalitesine dair ilkeleri belirlemektedir. Bankanın üst yönetimi politikanın uygulanmasını takip eder ve verimliliğini sistematik olarak değerlendirir. Banka, işbu politika ile emirlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli adımların atılabilmesini sağlar.
Politika, müşterilerle yapılan tüm işlemleri düzenleyen yasal gereksinimler çerçevesinde uygulanmaktadır.
Bu politika, Ek.A' da açıklanan enstrümanlar için geçerlidir.

3. EMİR İLETİM VE GERÇEKLEŞTİRME KRİTERLERİ
Emir iletim ve gerçekleştirme politikası Bankanın müşteri talimatlarını alıp lehine faaliyet gösterilen kuruluşa iletirken, finansal enstrümanlarla ilgili talimatları müşteriler adına gerçekleştirirken ve finansal enstrümanlarla ilgili emirleri karşı taraf olarak karşılarken, müşterileri için mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek üzere uyguladığı bir dizi düzenleme ve prosedürdür.
Banka, müşterileri için en iyi olası sonuçları elde etmek amacıyla şu faktörleri göz önünde bulundurur:
 • Finansal enstrümanın fiyatı
 • Talimatın gerçekleştirilmesinden kaynaklanan, müşterilere uygulanacak işlem maliyetleri (komisyonlar, düzenleme ve diğer ilişkili ücretler)
 • Bankanın sağlayabileceği işlem gerçekleştirme hızı
 • Eksiksiz işlem gerçekleştirme ve takas olasılığı
 • Talimata konu işlemin büyüklüğü ve tipi ile beraber talimatın gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer hususlar.
4. EMİR İLETİMİ VE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müşteri talimatlarını gerçekleştirmeyi etkileyen faktörlerle ilgili önemli hususlar, emir iletim ve gerçekleştirme kriterlerine göre farklılık gösterir ve aşağıdaki kriterlere göre yapılandırılır:

4.1. Toplam Fiyat
Banka, talimatın gerçekleştirilmesine ilişkin 'toplam fiyat'ı çok önemli bir faktör olarak görür ve en iyi olası sonucu bu faktör temelinde tanımlar. Talimat gerçekleştirme toplam fiyatı; finansal enstrüman bedelini ve piyasa işlem masraflarını, takas ve ödeme masraflarını, üçüncü şahıslara ödenen diğer masrafları, talimatın gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilişkili tüm işlem masrafları da dahil olmak üzere her bir piyasadaki tüm işlem gerçekleştirme masraflarını temsil etmektedir.
4.2 Emrin özellikleri
Piyasa üzerinde büyük etkisi olacak veya piyasanın mevcut likiditesini aşacak büyüklükteki (normal piyasa büyüklüğüne kıyasla) ölçekli emirlerde, bir talimatın kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi ve takasının tamamlanması olasılığı en önemli faktörlerdir.

4.3 Finansal enstrümanın özellikleri
Banka, işlem gerçekleştirme faktörlerinin ilgili önemini tanımlarken finansal enstrümanın özelliklerini göz önünde bulundurur.
Organize piyasalarda alım-satımı yapılan sermaye piyasası araçları söz konusu olduğunda, eğer piyasada gerekli likidite ve ilan edilmiş fiyatlar da mevcutsa, Banka talimatın yürütülmesi ile ilgili fiyat ve maliyetleri en önemli yürütme faktörleri olarak ele alır.
Organize piyasalar dışında alım-satımı yapılan (örneğin tezgah üstü türev araçlar) ve piyasada ilan edilmiş fiyatı bulunmayan ürünler için Banka, işlem gerçekleştirebilme ve takasını tamamlama ihtimalini en önemli faktörler olarak ele alır.
Banka tarafından müşteri adına geliştirilmiş ve ihtiyaca yönelik özelliklere sahip (örneğin, yapılandırılmış ürünler) ve Bankanın karşı taraf olduğu ürünlerle ilgili olarak, Banka müşterinin talebi üzerine yapılandırma ile ilgili bilgi verir.
Banka tarafından müşteri adına alınan ve Bankanın karşı taraf olduğu ürünlerle ilgili olarak, müşterinin talebi üzerine ürünlerle ilgili detaylı bilgiler ve senaryo analizleri müşteri ile paylaşılır.

4.4 Piyasanın özellikleri
Bir talimatın gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen piyasaya bağlı olarak farklılık gösterilebilir. Bu politika ile Banka, en iyi işlem gerçekleştirme sürekliliği elde edebileceği kurumları EK B'de tanımlar.

5. TALİMATIN ALINMASI, İLETİLMESİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Banka, müşteri talimatlarını aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilir:
 • Bankanın üyesi olduğu organize piyasalarda doğrudan,
 • Bankanın yazılı olarak sözleşme yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla,
 • İşlemin karşı tarafı olarak kendi portföyü adına
 • Bir finansal enstrüman sadece bir piyasada işlem görüyorsa veya Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda Banka talimatı ilgili kuruluş/piyasaya yönlendirmekle müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
Belirli bir talimatla ilgili olarak toplam fiyat dışındaki yürütme faktörlerinin en önemli faktörler olduğu düşünülmesi durumunda, bu talimat söz konusu faktörler dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Banka, talimatları gerçekleştirilmek üzere üçüncü şahıslara yönlendirdiğinde, yönlendirilen taraf müşteri talimatlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için tüm makul adımları atacaktır.Banka, düzenli ve devamlı olarak üçüncü şahısların emir gerçekleştirme politikalarını takip eder ve bir talimatın yönlendirilmesi için seçilen üçüncü şahısların benzer standartları karşılayan resmi bir "Müşteri Emrlerinin Gerçekleştirilmesine Dair Politika"ya sahip olup bunu uygulamalarını sağlamak için makul adımları atar.

6. EMİR İLETİM VE GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASININ TAKİBİ
Banka, müşteri talimatlarının alımında/iletilmesinde ve gerçekleştirilmesinde politikaya bağlı kalınıp kalınmadığını takip etmek için gerekli kontrolleri ve prosedürleri oluşturmuş olup bu politikadaki sapmaları tespit etmektedir.
Bankanın tüm İş Birimleri, müşteri işlemlerinde işlem gerçekleştirme yaklaşımını belgeleyen gerekli kayıtları tutmaktadır.
Banka "Müşteri Emirlerinin İletilmesi ve Gerçekleştirilmesi Politikası" ve ilgili düzenlemeleri müşteri açısından en iyi sonuçlar elde edilecek şekilde emirlerin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek önemli değişiklikler meydana geldiğinde gözden geçirmektedir.

EK. A FİNANSAL ENSTRÜMANLAR
Müşteri Emirlerinin İletilmesi ve Gerçekleştirilmesi Politikası şu finansal enstrümanları kapsar:
 • Hisse Senetleri
 • Borçlanma Araçları
 • Yatırım Fonları
 • Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, faize, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçlar

EK. B KURUMLAR
Banka müşteri emirlerini aşağıdaki kurumlara iletmektedir:

Burgan Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. (www.burganyatirim.com.tr)
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. (www.burganportfoy.com)
Ak Portföy A.Ş. (www.akportfoy.com.tr)
Profesyonel Müşteri Sınıfına dahil olunması halinde talep edilen yatırım ürün ve hizmetlerinin taşıdığı risk doğrultusunda Müşteriye uygunluğunun ölçülmesi amacıyla Genel Müşterilere uygulanan "Uygunluk Testi" Profesyonel Müşteri Sınıfına uygulanmaz.
Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 31inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin) "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68inci maddesinin birinci fıkrasına göre, saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca tüzel olmayan genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
d) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Burgan Bank A.Ş web-sitesi "Burgan Bank" ve bu web sitesi nezdinde internet şubesinin kullanılması sırasında tarafınızdan verilmiş olunan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla Burgan Bank A.Ş.'nin gizlilik yükümlülükleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
Burgan Bank A.Ş, web sitesini kullanarak gerçekleştirilecek işlemler bakımından gizliliği korumak amacıyla en yüksek ve güvenilir seviyede gerekli önlemleri alarak yeterli özeni göstermiş bulunmaktadır.
Burgan Bank A.Ş., Müşteriler tarafından web sitesi ve internet bankacılığı kullanımı sırasında temin edilen bilgileri müşterilerin onayı alınmaksızın veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
Burgan Bank A.Ş., Müşteriler tarafından web sitesi ve internet bankacılığı kullanımı sırasında temin edilen bilgileri, ilgili kanunları ile bilgi isteme yetkisi bulunan kuruluşlar tarafından talep edildiğinde Müşteri'nin onayına tabi olmaksızın vermekle yükümlüdür. Burgan Bank A.Ş., kanunda belirtilen resmi kuruluşlar veya düzenleyici kurumlar tarafından Müşteri'ye ilişkin Burgan Bank A.Ş. nezdinde bulunan herhangi bir bilgi veya belge talep edilmesi halinde işbu bilgilerin veya belgelerin asıllarını veya kopyalarını vermekle yükümlü olacağı gibi, verilen bu bilgiler gizlilik ihlali sayılmayacak ve Burgan Bank A.Ş.'nin Müşteri'ye karşı hiç bir sorumluluğu doğmayacaktır.
Burgan Bank A.Ş.'nin web sitesi ve internet bankacılığı kapsamında gizlilik yükümlülüğü sadece Müşteriler tarafından burgan.com web sitesi'nde yapılan işlemler veya bu web sitesinde müşterilerin bilgi girişi yaptıkları hususlar ile sınırlıdır.
Müşteriler tarafından herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda işlemlere devam edilebilmesi için müşteri temsilciniz veya Burgan Bank Çağrı Merkezi iletişime geçebilirsiniz.
Sayfada yer alan bilgilere, Burgan Bank A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir. Bu bilgiler genel nitelikte olup alım-satım kararını destekleyici bilgiler verilmemektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi, veri, istatistiki data yayınlandığı tarihte güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olup, sunulan bilgi ve verilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. Söz konusu bilgiler, yatırım kararını yönlendirme amacı veya herhangi bir getiri vaadi içermemektedir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bundan dolayı uğranılacak zarardan Burgan Bank A.Ş. çalışanları, yöneticileri veya ortakları sorumlu tutulamaz.
 • Günümüzde internet kullanıcı sayısının, uygulama çeşitliliğinin artması ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek olması ile birlikte bilgisayar ağları ve şifreleme sistemleri üzerindeki zaaflar ve güvenlik riskleri de artmaktadır. Bankamız bilgi teknolojilerinden kaynaklanabilecek risklerin etkilerini en aza indirebilmek için yönetmeliklerle belirlenen periyodik risk analizleri ve aksiyon planlarını yapmaktadır.
 • Siz müşterilerimizin karşılaşabileceği bilgi teknolojilerinden kaynaklanan risklerin etkisini en aza indirmek için alınabilecek önlemler aşağıda kısaca belirtilmiştir. Müşterilerimiz şüphelendikleri her türlü durum ve işlem için alternatif kanal olarak 0850 222 82 22 numaralı Çağrı merkezimizde ve şubelerimize başvurabilirler
 • Size gelen e-postalardan verilen linkler ile internet bankacılığına girmeyiniz. Sadece Burgan Bank resmi sitesinde bulunan (www.burgan.com.tr) "İnternet Bankacılığı Giriş" ikonuna tıklayarak giriniz.
 • Size gelen e-postalarda kullanıcı adı, E-Parola ya da diğer kişisel bilgileriniz istenirse ya da bu bilgileri isteyen sayfalara bağlantı (link) verilirse kesinlikle girmeyiniz.
 • Burgan Bank müşterilerinden hiçbir şekilde e-postayla bilgi talep etmemekte ve bağlantı (link) yollamamaktadır. Eğer böyle bir e-posta alırsanız guvenlik@burgan.com.tr adresine gönderiniz ve ardından derhal siliniz.
 • Kullanıcı Adı ve E-Parola kolay tahmin edilebilir kişisel bilgilerinizden (isim, doğum yeri, doğum tarihi vb.) oluşturmayınız.
 • Kişisel bilgilerinizi, Kullanıcı Adı ya da E-Parola kesinlikle kimseyle paylaşmayınız, bir yerde yazılı olarak tutmayınız, internet bankacılığına girerken kimseye göstermeyiniz.
 • Her yerde aynı kullanıcı adı ve E-Parola kullanmayınız. Örn: E-posta adresinize erişmek için kullandığınız kullanıcı adı ve E-Parola ile internet bankacılığında kullandığınız kullanıcı adı ve E-Parola aynı olmamalıdır.
 • İnternet bankacılığı oturumu belli bir süre sonra otomatik olarak kapanıyor olsa da, Güvenli Çıkış butonuna basmadan bilgisayarınızın başından ayrılmayınız.
 • Bilgisayar güvenliği olmayan veya güvenliğinden emin olmadığınız (internet cafe gibi) ortamlardan internet bankacılığına girmemeye özen gösteriniz.
 • Bilgisayarınızda kullandığınız işletim sisteminin (Windows, Linux vb.) yayıncısının web sitesinden güncellemeleri indirerek işletim sisteminizin olası güvenlik açıklarını kapatınız.
 • Bilgisayarınıza anti virüs ve anti spyware yazılımları kurmanız ve bu yazılımları güncel tutmanız güvenliğiniz açısından önemlidir.
 • Bilgisayarınıza İnternet Güvenlik Duvarı (Firewall) programını kurarak bilginiz dışında bilgisayarınızdan başka bir kullanıcıya dosya gönderilmesini ya da bilgisayarınıza uzaktan erişimi önlemiş olursunuz.
 • Web tarayıcınızın sağ alt ya da üst köşesindeki 256 bit SSL güvenlik uyarısına dikkat ediniz. Bu simgeyi görmediğiniz takdirde kesinlikle giriş yapmayınız.
 • Bilgisayarınıza lisanssız ya da kaynağı belli olmayan yazılımları yüklemeyiniz.
 • Güvenli olmayan web sitelerinden dosya ya da program indirmeyiniz.
 • Belli periyotlarda şifrenizi değiştirmenizi zorunlu kılıyoruz. Ancak siz de istediğiniz zaman Kullanıcı Adı ve E-Parola değiştirebilirsiniz.
 • Hesap hareketlerinizi kontrol ediniz. Size ait olmadığını düşündüğünüz bir işlem gördüğünüz takdirde zaman kaybetmeden Bankamızla temasa geçiniz.
 • İnternet bankacılığına her girişte, son başarılı giriş tarihini ve son başarısız denemenin yapıldığı tarihi kontrol ediniz.
 • Güvenliğiniz için sanal klavyeyi kullanırken "Bekleyerek Giriş" seçeneğini tercih ediniz.
 • İnternet Bankacılığımızı ziyaretiniz boyunca anlık mesajlaşma programlarınızı (Whatsapp vb) kapalı tutunuz.
 • Telefonda kendisini Savcı, Hakim, Polis gibi kamu personeli olarak tanıtan şahısların para ve TL Yükleme taleplerine itibar etmeyiniz ve en yakın emniyet birimi ile irtibata geçiniz.
 • İnternet şubesine girişlerde sertifika yüklemesi, telefonu numarası ve/veya marka-model bilgisi istememekteyiz, bu tip bir durumla karşılaştığınızda şubeniz veya 0850 222 8 222 ile iletişime geçiniz.
I. TALEP
BURGAN BANK A.Ş.'ye,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 32 nci maddesinde yer alan
a. Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olmaları
b. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması
c. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı(eski adıyla İleri Düzey Lisansı) veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması
şartlarından en az ikisini sağladığımı tevsik eden belgeler ektedir.
Tabi olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Burgan Bank A.Ş.'ye bildireceğimi, Burgan Bank A.Ş.'nin ise tabi olduğum sınıfı etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlü olduğunu, ilgili mevzuatta bahsedilen esaslar çerçevesinde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerektiğinde güncelleyeceğimi, "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri" sınıfına geçerek yukarıda yer alan profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 32 nci maddesi kapsamında "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri" sınıfına alınmayı talep ederim.
Müşteri Adı-Soyadı:
İmza:
II. BİLGİLENDİRME
Profesyonel Müşterilerin ve Genel Müşterilerin ''Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri'' olmaları durumunda yararlanamayacakları mevzuat hükümleri ve bazı yasal uyarılar aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen,profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin) "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca tüzel olmayan genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
d) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Talebiniz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında Müşteri Sınıfınız Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak belirlenmiştir:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamındaki esaslara göre müşteri sınıfımın kendi talebim üzerine Talebe Dayalı Profesyonel olarak belirlendiği ve Profesyonel Müşteri olarak yararlanamayacağım mevzuat hükümleri tarafıma bildirilmiştir.
Müşteri Adı-Soyadı:
İmza:
III. Ekstre ve Mutabakat Tercihleri
Hesap ekstreniz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini işaretleyiniz:
- Hesap ekstremi elektronik ortamda görüntülemek istiyorum. (Ücretsizdir)
Hesap ekstremin e-posta ile gönderilmesini istiyorum. (Ücretsizdir)
E-posta Adresi: .................@......................
Hesap Ekstremin posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum. (Gönderim maliyeti olan aylık 5 TL ücret hesabınızdan tahsil edilecektir.)
Sermaye Piyasası Araçları ve Nakde ilişkin mutabakat seçeneklerinden bir tanesini işaretleyiniz:
- Mutabakat yapılmasını istiyorum.
- Mutabakat yapılmasını istemiyorum.
Müşteri Adı-Soyadı:
İmza:
Müşteri bilgileri web sunucularında değil veri tabanı sunucularında muhafaza edilmektedir. Tüm güvenlik kontrolleri ve süreçler aktif bir şekilde yönetilerek kötü niyetli yazılım ve girişimlere karşı riski minimum seviyede tutmak için sürekli çalışılmaktadır.
Bağlantı Güvenliğinin Sağlanması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin "başkaları tarafından" okunamayacak şekilde nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Başında "https" yazılan adreslerle bağlantı kurulduğunda, bilgiler sadece karşı taraf ve kullanıcı tarafından okunabilecek şekilde şifrelenir. Http ile yapılan bilgi alışverişinde ise bir şifreleme yoktur, https bilgi güvenliği gereken zamanlarda uygulanan bir güvenli iletişim protokolüdür. Bu kapsamda endüstri standardında uygulanan veri şifreleme ile kullanıcı bilgisayarları ile kurumumuz arasındaki işlemler şifreli olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Veri saklama ve erişiminde aşağıdaki güvenlik önlemleri uygulanır.
 • İnternet Şube Bağlantınız sırasında (128 bit) veri şifreleme (encryption) endüstri standardı kullanılmaktadır. Şifreleme, sizin bilgisayarınızla bizim bilgisayarlarımız arasında gerçekleşen işlemlerin okunamayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
 • Firewall (Güvenlik Duvarı)
 • IPS (Güvenlik İhlal Önleme Sistemi)
 • Zararlı yazılım kontrolleri
 • Sayısal sertifikalar
Burgan Bank A.Ş. tarafından işlenecek / işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak , haklarınız, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanan aydınlatma metnine Faydalı Bağlantılar / Kişisel Verilerin Korunması Hakkında bölümünden ulaşabilirsiniz.
Burgan Bank A.Ş., kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanması sırasında kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, kişisel verilerin saklanmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.
1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu politikanın amacı, Burgan Bank A.Ş.’nin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranmasını sağlamak; bu doğrultuda müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını belirlemek ve yönetmektir.
Bu politika kapsamında, Bankanın yetkili olduğu her bir yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmet için müşteri çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları, bu durumların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek esaslar belirlenmekte ve bunların güncelliği sağlanmaktadır.
2. SORUMLULUK
Yönetim Kurulu, Banka ve Grubunun kendi arasında, yöneticileri, çalışanları, ortakları ve bu sayılan taraflarla müşterilerimiz arasında ya da müşterilerimizin kendi aralarında oluşabilecek çıkar çatışmalarının belirlenmesi, önlenmesi ve yönetilmesi için, Banka’nın büyüklüğüne, organizasyon yapısına ve sunduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere uygun bir politika oluşturmakla ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Bankanın tüm personeli ve ilgili kişiler, bu Politika ile düzenlenmiş kurallara uygun hareket etmek zorundadır.
3. TANIMLAR
Bu poltikada geçen aşağıdaki terimeler karşılarındaki anlamaları ifade eder.

Banka: Burgan Bank A.Ş.
Grup: Burgan Bank ana ortaklığı ve iştirakleri ile bunların sermayelerinde %10’dan fazla paya sahip oldukları ve Grup bilançosunda konsolidasyona tabi olan ortaklıklardan oluşmaktadır.
İlgili kişiler; Bankamızın %5 ya da fazla oranda sermayeye veya oy hakkına sahip hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ile Banka üst düzey yönetimi ve diğer Banka çalışanları (stajyer ve sözleşmeli personel dahil)
İlgili Kişilerle Aile Bağı Olan Kişiler: İlgili kişinin eşi ya da mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bir eşe eşdeğer düşünülen partneri veya ilgili kişinin velayeti altındakiçocuklarının veya kişisel işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren en az 1 yıl süre ile ilgili kişinin aynı evi paylaştığı akrabalar
Müşteri: Bankamızın hizmet sunduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile adına hesap açılabilenler

4. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI ve ENGELLEMEYE YÖNELİK İLKELER
Banka tarafından yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulması sürecinde Hazine Satış Bölümü, Özel Bankacılık Grubu, Perakende Bankacılık Satış Bölümü, Ticari Bankacılık Satış, Kurumsal Bankacılık Grubu, Merkezi Operasyon Bölümü ve Fon Yönetimi Menkul Operasyon Bölümü arasında ortaya çıkabilecek tipik çıkar çatışmaları aşağıdaki örnekler ile sınırlandırılmamakla birlike listelenmiş olup, Banka çalışanları bunlara aykırı faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır.
 • Müşteri için uygun olmayan ancak çalışanın hedef tuturmak zorunda olduğu ürünü satma tavsiyesi,
 • Müşteri lehine olduğu öne sürülerek talimatsız işlem yapılması,
 • Komisyon elde etmek amacıyla hisse senedi alım /satım tavsiyesi,
 • Bankaya kar sağlayacak ancak müşterinin parasını tamamen kaybetme riski olan türev ürünlerin satın alınması tavsiyesi,
 • Gizli bilgilerin paylaşılması çıkar çatışması örnekleri olarak nitelendirilebilinir.

4.1. Bilgi Akışının Önlenmesi

Halka arza aracılık kapsamında elde edilen ihraççı bilgilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla gereken önlemler alınır.
Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı güvenliği sağlanır.
Banka içinde veya Grup arasında bu tür bilgi akışının önlenmesi amacıyla, personelin sistem erişim yetkileri, çalıştıkları birimlere ve görev tanımlarına uygun olarak oluşturulan rol şablonları doğrultusunda verilir. Paylaşılan bilginin bir ya daha fazla müşterinin çıkarlarına zarar verme ihtimali bulunduğu durumlarda, çıkar çatışması riski bulunan faaliyetleri yapan ilgili kişiler arasında bilgi paylaşımını engelleyecek önlemlerin alınması sağlanır. Bilgi akışının kontrolünü sağlayacak etkin prosedürler oluşturulur.
Çıkar çatışmalarının tespiti ve yönetilmesini sağlamak amacıyla müşteri bilgileri, emir, talimat ve işlemler, mevzuata uygun yöntemlerle kayıt altına alınır ve saklanır.
Müşteri şikayetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine ilişkin şeffaf ve etkin politika ve prosedürler oluşturulmuştur.

4.2. Bağımsız İş Birimleri
Bankanın organizasyon yapısı, personelin görev yerleri ve karar alma süreçleri, çıkar çatışmalarını en aza indirecek şekilde oluşturulur.
İnsan Kaynakları ve Mevzuat Uyum Bölümü Çıkar Çatışmaları Politikası’ndan ve ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasından sorumludur.
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çıkar Çatışması Politkası ve bu politikaya ilişkin prosedürlerin etkinlik ve yeterliliği hakında değerlendirmelerde bulunmakta olup değerlendirme sonuçları ilgili yönetimlerin aksiyon planları ile birlikte Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.
Ayrıca, İç Kontrol Merkezi ve/veya Mevzuat ve Uyum Bölümü, tarafından tespit edilen bulgular Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim ile paylaşılır ve gerekli aksiyonların alınması sağlanır.
Bankamız, çıkar çatışmalarının önlenmesi için kabul edilen tedbirler ile çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda takip edilecek prosedürleri, Bankanın büyüklüğüne, organizasyon yapısına ve sunduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere uygun olarak belirlenir ve bunların güncelliği takip edilir.
Banka personelinin görev, yetki ve sorumlulukları çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde yazılı olarak belirlenir.

4.3. Faaliyetlerin İncelenmesi (Due Diligence)
Temel bankacilik ürün ve hizmetleri için Hukuk Müşavirliği ile Mevzuat ve Uyum Bölümü’nden, yatırım hizmet ve faaliyetlerine için ise İç Kontrol Merkezi- Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Kontrol Birimi ile Hukuk Müşavirliği’nden görüş alınır.
Bankanın taraf olduğu işlemlere konu olan hukuki metin ve sözleşmelerin çıkar çatışmalarına ve gizli bilginin suistimaline olanak vermeyecek şekilde hazırlanması amacıyla konusuna göre Mevzuat ve Uyum Bölümü ve/veya İç Kontrol Merkezi Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Kontrol Birimi ile Hukuk Müşavirliği’nin görüşleri alınır.
Üçüncü kişilerle yapılan satın alma işlemlerinde herhangi bir usülsüzlüğe veya çıkar çatışmasına izin vermemek için gereken prosedürler oluşturulur ve gider onay limitleri tanımlanır.

4.4. En İyi İşlem (Best Execution)
Banka müşterileri bakımından en iyi getiri sağlayacak süreçler kurulur. Bu kapsamda Bankamızın; müşterilere yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler sunulması sürecinde müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları tespit edebilmesi için, kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan personelinin;
 • Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya mali kayıptan kurtulacakları,
 • Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde edecekleri,
 • Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda çıkar elde edecekleri,
 • Belirli müşterilerin emirlerinin diğer müşterilerden öncelikli olarak gerçekleştirilmesi,
 • Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edecekleri
durumlara sebebiyet vermemeleri ve bunu teminen dikkatli hareket etmeleri sağlanır.
Sermaye piyasası araçlarının fiyatını veya değerini etkileyebilecek büyüklükteki müşteri emirlerinin ilgili borsaya/piyasaya iletilmesinden önce, yatırımcıların emir bilgilerine vakıf olarak emre konu olan sermaye piyasası aracında veya bu araçla ilgili diğer sermaye piyasası araçlarında emir verilmesi, emrin değiştirilmesi ya da iptal edilmesi veya söz konusu emirlere ilişkin bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması sağlanır.

4.5. Uygunluk
Yatırım hizmetlerinin sunulmasından once Müşterilerin uygunluk testi yapılmasını sağlayacak süreçler kurulur ve uygunluk testi yapılmayan müşterilere yatırım hizmetinin sunulmaması sağlanır.

4.6. Çalışanların Ücretlendirilmesi
Çıkar çatışmasına konu olan birimlerde çalışanların performans ve ödüllendirme kriterleri ile ücretlendirilmesine dair esaslar müşteri ile personelin kişisel çıkarlarında çatışma olmasını önleyecek şekilde belirlenir.
Çalışanların pozisyona uygun yetkinliklerde işe alınması ve benzer pozisyonların kendi içinde dengeli ve adil bir ücretlendirme politikası esastır. İşe yeni başlayacak olan çalışanın ücreti, sektör ücretleri, bankamız ücret politikası, bölüm/şube dengesi gözönüne alınarak tespit edilir.
Çalışanların, müşteri adına gereksiz yere çok sayıda işlem yaparak komisyondan ekstra kazanç sağlanmasını engelleyici önemler alınır.

4.7. Hediye Verilmesi ve Banka Dışı Faaliyetler
Bankanın veya çalışanların, bir müşteriden bağımsızlığını ve dürüstlüğünü etkileyebilecek bir hediye kabul etmesi engellenir.
Personelin görevlerini yerine getirmesi sırasında uyması gereken ilke ve esasların yanı sıra, kişisel işlemlere, gizli bilgilerin korunmasına, müşteri işlemlerinin önceliğine, hediye ve diğer faydalara, dış istihdam ve ticari faaliyetlere ilişkin kurallar Bankamız Personel Davranış Kuralları Politikası’nda düzenlenir.
Banka yöneticilerinin, müşteri şirketlerinin yönetim kurulu ve/veya komitelerine görev alması yasaktır.

4.8. Müşterinin Bilgilendirilmesi
Bankanın müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesinin Bankanın kar elde etmesiyle sonuçlandığı durumlara ilgili sözleşme ve risk bildirim formlarında yer verilmeli ve bu konuda müşterilerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurular ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, müşterilere duyurulmadan önce personel veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaması gerekir.
İçsel bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan çalışanlarca ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılamaz.

5. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMEDİĞİ DURUMLARDA İZLENECEK PROSEDÜR
Tüm personel, çıkar çatışmalarına neden olabilecek durumlardan kaçınmak; “Çıkar Çatışmaları Politikası”na, ‘Suistimalleri Bildirim Politikası’ ile “Personel Davranış Kuralları Politikası”na ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hareket etmek ve bu politikalar uyarınca, olası çıkar çatışması vakalarını tespit edip bunları yönetmekle yükümlüdür.
Personel, potansiyel ya da gerçekleşmiş bir çıkar çatışmasını veya bir durumun çıkar çatışmasıyla ilgili olup olmadığına dair herhangi bir şüphesinin olması halinde bu olayı, derhal yöneticisine ve Uyum Görevlisi’ne bildirir ve çıkar çatışması yaratabilecek tüm kişisel veya profesyonel ilişkileri ve maddi işlemleri konusunda bilgi verir.
Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda veya Grup düzeyinde yapılan organizasyonel ve operasyonel çıkar çatışmasını yeterli derecede engellemediği yönünde bir kanıya varırsa Banka, kendisi ile müşterileri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteriyi, ispatı mümkün yollarla bilgilendirir.
Çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğu durumlarda müşterilere piyasadaki fiyat, oran ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olmayacak şekilde adil muamelede bulunulmalı ve bu hususlarda müşterilerin bilgilendirilmesi sağlanır.
Tespit edilen çıkar çatışmaları, iç kontrol sisteminin ve alınan tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili yöneticiler ve Uyum Görevlisi tarafından incelenir, Operasyonel Risk Veri Tabanı’nda kayıt altına alınır.

6. YÜRÜTME ve YÜRÜRLÜK

6.1. Yürütme
Bu Politikayı, Burgan Bank A.Ş. Yönetim Kurulu yürütür.

6.2. Yürürlük
Bu Politika kapak sayfasında yer alan son yayım/revizyon tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

7. DOKÜMANIN TARİHÇESİ

NoGüncellemeGüncelleme Kapsamı / OnayTarih
1Versiyon 124.11.2015 tarih ve 18 Nolu Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ve 25.11.2015 tarih ve 876 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak ilk defa yayınlanmaktadır.25.11.2015

Zarar Olasılığı

Müşteri Şikayet Sayısı

2022 Yılı - İkinci Çeyrek Sonuçları

Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı18
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı%2
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar18
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler0

Duyurular

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Formu