Sözleşmeler - Ürün Bilgi Formları

Sözleşmeler - Ürün Bilgi Formları

Sözleşmeler - Ürün Bilgi Formları

Sözleşmeler

Altın Mevduat Hesabı Sözleşmesi - Dijital Kanallar 35 10/2020 ver.1Altın Mevduat Hesabı Sözleşmesi 35 07/2020 ver.1Banka Kartı Sözleşmesi E642 05/2021 ver.1Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi -Web BHS-E559 09/2018 ver.2Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Direkt Satış ve Bayi Kanalı M5-1 11/2020 ver.8Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi M5 02/2020 ver.13Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi M5 ENG 02/2020 ver.7Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi 01/2022 Ver.2ENG Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi - İngENG Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi-Şube (Mesafeli) - İngENG Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi - İngFinansal Destek Kredisi Sözleşmesi S41 11/2018 Ver.1Güldüren / ON Hesap Sözleşmesi - Dijital 102021 Ver.2Güldüren / ON Hesap Sözleşmesi E581 102021 Ver.4Güldüren / ON Hesap Sözleşmesi- İngilizce E581 ENG 102021 Ver.3İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi - Bayi Kanalı Mesafeli D12 12/2020 ver.2İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi – İngilizce S35 ENG 01/2020 ver.2İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi S35 05/2019 ver.4Kiralık Kasa Sözleşmesi E033 10/2017 ver.3Konut Finansmanı Sözleşmesi S39 05/2019 ver.3Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi – Dijital Kanallar D7 09/2018 ver.1Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi 12/2021 Ver.1Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi v.1 06/2022M5-3 Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (Dijital Kanallar) 052021 Ver.9Taşıt Aracı Rehin Sözleşmesi S47 09/2018 ver.1Taşıt Kredi Sözleşmesi S43 11/2018 ver.1Yatırım Hizmetleri Sözleşmesi M36 06/2019 ver.2Yuvam Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi V6_14.10.2015Bankacılık Hizmet Sözleşmesi V7_19.12.2016Bankacılık Hizmet Sözleşmesi-Dijital Kanallar VK01_10.2017Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Dijital Kanallar VJ1_12.2016Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Direkt Satış ve Bayi Kanalı M5-1 02/2018 ver.4Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Direkt Satış ve Bayi Kanalı VS2Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - PTT Kanalı VP1_12.2016Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Dijital Kanallar M5-3 01/2019 ver.5Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Dijital Kanallar M5-3 02/2018 ver.4Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Dijital Kanallar M5-3 09/2020 ver.8Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Dijital Kanallar M5-3 12/2020 ver.8Bankacılık hizmetleri Sözleşmesi – Direk satış ve Bayi Kanalı M5-1 07/2019 ver.6Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Direkt Satış ve Bayi Kanalı M5-1 02/2020 ver.7Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – Direkt Satış ve Bayi Kanalı M5-1 12/2018 ver.5Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – PTT Kanalı M5-2 02/2018 ver.4Bankacılık hizmetleri Sözleşmesi – PTT Kanalı M5-2 07/2019 ver.6Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi – PTT Kanalı M5-2 12/2018 ver.5Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi M5 02/2018 ver.10Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi M5 07/2019 ver.12Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi M5 12/2018 ver.11Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi M5 ENG 01/2019 ver.6Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi V8_11.2016Bireysel Kredi Sözleşmesi V1_03.10.2014-26.11.2015Güldüren Hesap Sözleşmesi - Dijital D30 03/2020 Ver.1Güldüren Hesap Sözleşmesi - İngilizce E581 ENG 11/2018 ver.1Güldüren Hesap Sözleşmesi E581 10/2018 ver.3Güldüren Hesap Sözleşmesi V2_06.09.2018İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi - Bayi Kanalı Mesafeli D12 09/2018 ver.1İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi - PTT Kanalı M35 02/2018 ver.6İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi S35 11/2018 ver.3Kiralık Kasa Sözleşmesi V2_03.01.2013Konut Finansmani Kredi Sözleşmesi V5_27.04.2017Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi V4_24.03.2017-27.04.2017Konut Finansmanı Sözleşmesi S39 11/2018 ver.2Kredili Mevduat Hesabı Ek Sözleşme_28.11.2014Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi_28.11.2014Tüketici Kredisi Sözleşmeleri V1_24.03.2017Yatırım Hizmetleri Sözleşmesi M36 12/2016 ver.1

Ürün Bilgi Formları

Çek Karnesi Ürün Bilgi Formu S69 09/2018 ver.1Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme Formu 01/2022 Ver.2Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep Formu 01/2022 Ver.2ENG Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Erken Kapama Talimatı - İngENG Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme Formu - İngENG Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep Formu - İngENG Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Erken Kapama Talimatı (Mesafeli) - İngENG Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme ve Talep Formu-Şube (Mesafeli) - İngENG Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Erken Kapama Talimatı - İngENG Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme Formu - İngENG Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep Formu - İngİhtiyaç Kredisi Sözleşme Bilgilendirme Formu - Bayi Kanalı Mesafeli D13 12/2020 ver.2İhtiyaç Kredisi Sözleşme Bilgilendirme ve Talep Formu S37 11/2018 ver.3İhtiyaç Kredisi Sözleşme Bilgilendirme ve Talep Formu S37 11/2018 ver.3İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu – İngilizce S37 ENG 01/2020 ver.2Kiralık Kasa Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu E034 04/2019 ver.3Konut Finansmanı Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu S40 11/2018 ver.2Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Bilgilendirme ve Talep Formu V7Kredili Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu - İngilizce S73 ENG 09/2018 ver.1Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Erken Kapama Talimatı 12/2021 Ver.1Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Erken Kapama Talimatı v.1 06/2022Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme Formu 12/2021 Ver.1Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep Formu 12/2021 Ver.1Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep Formu v.1 06/2022S80 ENG Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu - İngilizce 022022 Ver.6S80 Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu 022022 Ver.6Senet Tahsil Ürün Bilgi Formu S71 09/2018 ver.1Taşıt Kredisi Sözleşme Bilgilendirme ve Talep Formu S44 11/2018 ver.1Teminat Mektubu Ürün Bilgi Formu - Türkçe/İngilizce S68 09/2018 ver.1Yuvam Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme FormuYuvam Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep FormuYuvam Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Talep Formu
Bireysel Krediler Başvuru Formu - PTT Kanalı M20-1 12/2017 ver.4Bireysel Krediler Başvuru Formu – PTT Kanalı M20-1 11/2018 ver.5Bireysel Krediler Sözleşme Öncesi Bilgi FormuBirikimli Yarınlar Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu E555 10/2017 ver.1Çek Karnesi Ürün Bilgi Formu_28.11.2014Güldüren Hesap Bilgilendirme ve Talep FormuGüldüren Hesap Bilgilendirme ve Talep Formu - İngilizce E582 ENG 11/2018 ver.2Güldüren Hesap Bilgilendirme ve Talep Formu E582 10/2018 ver.3Güldüren Hesap Bilgilendirme ve Talep Formu V2_06.09.2018Hesaplı Kart Bilgilendirme Formu_28.11.2014İhtiyaç Kredisi Bilgi Formu_28.11.2014İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu - PTT Kanalıİhtiyaç Kredisi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu - PTT Kanalı PTT1 09/2018 ver.2Kiralık Kasa Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu E034 10/2017 ver.2Kiralık Kasa Ürün Bilgi Formu V2_03.01.2017Kiralık Kasa Ürün Bilgi Formu_V1_01.05.2014-03.01.2017Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep FormuKonut Finansmanı Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu V4_24.03.2017-27.04.2017Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu V5_27.04.2017Kredi Kartı Bilgilendirme ve Talep Formu V3_01.12.2015-03.012017Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Bilgilendirme ve Talep Formu V4Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Bilgilendirme ve Talep Formu V5 Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Bilgilendirme ve Talep Formu_V3_26.09.2016-03.01.2017Kredili Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu S73 02/2021 Ver.5Kredili Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu S73 11/2020 Ver.2Kredili Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu S73 12/2020 Ver.3Kredili Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep FoS73 05/2021 Ver.6Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu - İngilizce S80 ENG 10/2018 ver.2Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu - PTT Kanalı M34 04/2017 ver.2Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu (ENG) V1 _11.05.2017Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu S80 10/2018 ver.2Mevduat Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu V1 _11.05.2017Müşteri Bilgilendirme Formu (Kredi Kartı) V1_3.10.2014-26.11.2015Sabit Faizli Konut Finansmanı Kredisi Sözleşme Öncesi Ürun ve Bilgi FormuTaşıt Kredisi Bilgi Formu V1_03.10.2014-09.03.2017Taşıt Kredisi Ürün Bilgi FormuTemel Bankacılık Ürün Bilgi Formu V1_03.10.2014-07.01.2016Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu – İngilizce S80 ENG 03/2020 Ver.3Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu İngilizce S80 05/2021 Ver.5Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu İngilizce S80 07/2020 Ver.4Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu S80 03/2020 Ver.3Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu S80 05/2021 Ver.5Temel Bankacılık ve Mevduat Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu S80 07/2020 Ver.4Tüketici Kredisi Sözleşmesi Bilgilendirme ve Talep Formu V1Üç Para Birimli Mevduat Hesabı Talep Formu E506 08/2018 ver.4Üç Para Birimli Mevduat Hesabı Talep Formu E506 11/2018 ver.5Yuvam Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Risk Bilgilendirme Formu v.1 06/2022