Kambiyo Vergisi Nedir?

Kambiyo Vergisi Nedir?

Kambiyo Vergisi Nedir?
Kambiyo kavramı, iki farklı para birimine sahip ülkeler arasındaki para ya da paraya denk gelen belgelerin değiştirilmesi olarak düşünülebilir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

Döviz Alımında Kambiyo Vergisi

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı; 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiştir.

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 8 inci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı 07/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış, ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu'nun 33'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, kambiyo muamelelerinde kambiyo satış tutarı üzerinden binde 2 (%0,2) olan vergi oranı yüzde 1 (%1) olarak yeniden belirlenmiştir.

30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1’den binde 2’ye indirilmiştir.

Kambiyo vergisi nasıl hesaplanır?

Alınan döviz veya altın için, döviz alış tutarı veya altın alış tutarı üzerinden binde 2 BSMV (Banka ve Sigorta Muamemeleri Vergisi) tahsil edilir. Buna göre 100 ABD Doları alacak kişi için bu tutarın binde 2'si olan ABD Doları karşılığı TL cinsinden BSMV, satışı yapan kurum tarafından işlem esnasında hesaplanarak alıcıdan alış tutarına ek olarak tahsil edilir.

Kambiyo vergisi ne zaman ödenir?

Alım işlemi sırasında gerçekleştirilen bu işlem, döviz ve altın işlemlerinde uygulanmaktadır. Kambiyo vergisi, alım işlemine aracılık eden bankalar ve finansal kuruluşlar aracılığıyla ödenmektedir.

Kambiyo Vergisinden Muaf Sayılabilmek Mümkün Müdür?

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %0 (yüzde sıfır) oranında Kambiyo Muamele Vergisi uygulanacağı belirlenmiştir.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında.
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

Kambiyo Vergisi Gider Yazılır Mı?

Muhasebe kayıtlarında kambiyo vergisinin gider olarak gösterilmesi olanaklı değildir. Kambiyo alım satım işlemlerinde kambiyo satışları vergiye matrah olur. Vergi adı altında ise herhangi bir indirim yapılamaz. Bu düzenleme kapsamındaki banka ve sigorta muameleleri vergileri de aynı şekilde matraha dahil edilemez.

Kambiyo Vergisi Nedir

ON’u indirerek, şubeye gitmeden kazanmaya başlayın!

Hesap Aç