Yatırım Fonu Türleri

Yatırım Fonu Türleri

Yatırım Fonu Türleri
Yatırım fonu, temelde yatırım yapmak isteyen kişilerden ve kuruluşlardan toplanan paralarla bir fon oluşturulmasıdır. Bu fon ile hisse senedi, tahvil, bono gibi sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy meydana getirilir ve risk paylaştırılması ilkesiyle işletimi sağlanır. Kolay bir şekilde nakde çevrilebilen bu yatırımlar, tamamen profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Siz de yatırım fonlarıyatırım fonları ile birikimlerinizi değerlendirmek isterseniz ON Mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Peki, yatırım fonu türleri nelerdir?

Borçlanma Araçları Fonları

Yerli veya yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarını kapsayan fonlardır. Bu fonlarda toplam varlığın en az %80’i borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Kendi içinde farklı türleri de bulunmaktadır ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Kamu borçlanma araçları fonu, faiz geliri elde etmeyi hedeflenmektedir. Toplam varlığın en az %80’i, ters repo ve devlet iç borçlanma senetlerine yatırılır.

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Toplam varlığın en az %80’i, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Hedef, bu borçlanmalardan doğacak faiz durumundan gelir elde edilmesidir.

Karma Borçlanma Araçları Fonu

Toplam varlığın en az %80’i borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Fakat diğerlerine oranla bu fonda ekstra bir durum daha vardır. Karma olmasını sağlamak amacıyla kamu ve özel borçlanma araçlarına dağılım yapılmalıdır. Bu noktada da her birinin en az %20’lik bir orana sahip olması gerekmektedir. Bu fonda da amaç faiz ile gelir elde etmektir.

​​Katılım Fonları

Katılım fonları, yatırım fonu adıyla da anılmaktadır. Burada amaç, faiz getirisi olmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasıyla gelir elde edilmesidir. Kira sertifikaları, ortaklık payları, altın ve değerli madenler bu fonların yatırım yaptığı araçlar arasındadır. Uzman kişilerce yönetilen bu fonlar, alım-satım işlemlerinin profesyonelce yapılması sayesinde yüksek gelirler elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle kısa vadede düşünmeyip orta ve uzun vadede yatırım yapanlar için ideal fonlar arasındadır.

​Hisse Senedi Fonları

Yatırımcıları tarafından oluşturulan hisse senedi fonu, BIST’de işlem gören hisse senetlerinin alım-satımı ile gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fondaki toplam varlığın en az %80’i BIST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapılmalıdır. Geri kalan varlıklar ise farklı şekilde değerlendirilmektedir fakat çoğunlukla yabancı piyasalara yatırımı kapsamamaktadır.

​Kıymetli Madenler Fonları

Kıymetleri madenlere yönelik yatırımlar yaparak gelir elde etmeyi hedefleyen bir fon türüdür. Fonda yer alan toplam varlık tutarının en az %80’i borsada işlem gören kıymetli madenlere ve bu madenlerin sermaye piyasası araçlarına yapılmalıdır. Riskin bölünmesine yönelik olarak geri kalan varlık, diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun yönetimi, profesyonel kişilerce yapılmaktadır ve bazı sebeplerden (sigortalama, saklama ve güvenlik) dolayı, elde edilen gelirden düşülmek üzere bazı ek ücretlendirmeler olabilmektedir.

​Karma Ve Değişken Fonlar

Karma ve değişken fonlar, farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak hem riski bölmeye hem de geliri artırmaya yönelik fonlardır.

Karma Fon

Fonun tüm varlığının en az %80’i; kira sertifikası, borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırılmaktadır. Bunların her birinin ise en az %20’i seviyesinde bir orana sahip olması gerekmektedir. Sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Karma fon ile riskin de dağıtılması daha etkin olmaktadır ve günden güne yatırımcısı artmaya devam etmektedir.

Değişken Fon

Profesyonel portföy yönetici tarafından varlık dağılımının risklere göre yapılması ile oluşturulan fonlardır. Yurtiçi ve yurtdışı varlıklara yatırım yapılmaktadır ve detaylar izahnamede tüm ayrıntısıyla yer almaktadır. Bu sebeple bu fona yatırım yapacaklar için öncelikle izahnameyi okumaları önemlidir. Fortföy yöneticisi, varlık tercihini değiştirebilmektedir ve bunun belli bir zamanı yoktur. Bu sebeple de yatırımcılar tarafından öngörülemez ve fona ismini veren durum da budur diyebiliriz. Portföy yöneticinin varlık tercihi ile beraber fonun risk değeri, fon için önemli faktörler arasındadır.

​​Para Piyasası Fonları

Kısa vadeli yatırımcılar için ideal fonlar arasında yer almaktadır. Düşük riske sahip bir fondur ve anaparanın korunarak gelir elde edilmesini hedeflemektedir. Para piyasası fonu, sabit getiri sağlayan ürünler ile gelir sağlar. Bu fon, aynı gün alım-satıma imkân vermektedir. Bu sebeple de nakde ihtiyacı olanlar için kısa sürede hem gelir elde edilmesine hem de hızlıca nakde geri dönülmesine olanak sağlar.

Portföy yöneticisi tarafından riski düşük olan yatırım seçenekleri tercih edilir.

​​Fon Sepeti Fonları

En az %80’i yatırım fonlarından oluşan bir fondur. Ayrıca yatırım fonlarının her birinin fon içindeki oranı %10’dan daha fazla olmamaktadır. Bu fon ile yatırım fonlarının birbirlerine de yatırım yapması sağlanmaktadır ve fon piyasasının hacminin büyümesinde önemli bir faktördür. Yatırımcılar tarafından çeşitliliğin istendiği bir durumda bu fon alternatif olarak düşünülebilir.

Yatırım Fonu Türleri İçin İşlem Kanalları Nelerdir?

Yatırım fonları için işlem yapılması, bankalar ve yatırım kuruluşları ile sağlanmaktadır. Alım işlemi içi bir banka hesabına sahip olmak gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin de bizlere sağladığı bir ayrıcalık ise banka işlemlerinin şubeye gitmeden de yapılabilmesidir. Özellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık ile fon alım-satım işlemleri de yapılabilmektedir.

Fon işlemleri için banka şubelerinden de işlem yapılabilmektedir. Bankada görevli kişi tarafından gerekli yönlendirmeler ile yatırımcısı olmak istediğiniz fonu seçebilir ve dilerseniz de paranızı nakde dönüştürebilirsiniz.

Yatırım fonu işlemleri, bankanın müşteri temsilcileri ile de yapılabilmektedir. Telefon ile ilgili bankanın müşteri hizmetleri aranarak, işlem yapacak olan kişiye aktarım yapılmaktadır. Bu sayede sizin yerinize sizin talep ettiğiniz işlemler, sizlerin onayıyla yapılacaktır.

Fonların Karşılaştırılması

Yatırım fonlarına dair detaylı bilgiler, bankalar üzerinden elde edilebilmektedir. Yatırım fonu alım-satım işlemleri için internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler içerisinde fonun getirisi de görüntülenebilir. Fonları birbirleriyle karşılaştırarak sizlere en uygun fonu da tercih etmeniz mümkün olmaktadır. Farklı istatistiksel verilerle sunulan fon getirileri, son 6 aylık ve 1 yıllık gibi verileri de içerebilmektedir.

Yatırım Fonu İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatırım fonları, profesyonel kişilerce yönetilmektedir. Fakat fon alım ve satım işlemleri için de aynı derece uzmanlık gerektirmiyor olsa da belli bir bilgi birikime ihtiyaç duyulur. Yatırım fonlarının izahnamesi içerisinde yer alan bilgileri doğru anlamak ve yorumlamak, size pozitif geri dönüşlerin artmasını sağlayacaktır. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de ulaşabilirsiniz.Nakde duyulan ihtiyacınız fazlaysa ona uygun fonların seçilmesi, oluşacak bir nakit ihtiyacınızda sizi zor durumdan kurtaracaktır. Ayrıca hassasiyetinizin olduğu konular varsa (faiz gibi) ona uygun bir yatırım fonu da tercih etmeniz, fonlar hakkında sahip olduğunuz bilgiler çerçevesinde size yol gösterecektir. Eğer ki yatırım yapmak istiyor ama bu bilgi birikimlere sahip değilseniz, müşteri temsilcilerimizden bu konuda destek talep ederek riskinizi azaltabilir ve olası olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

Enflasyon Nedir

ON’u indirerek, şubeye gitmeden kazanmaya başlayın!

Hesap Aç