İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü

Enflasyona Endeksli Mevduat

Özellikler

Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli Vadeli Mevduat Burgan Bank’ta!

Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli Vadeli Mevduat, Türk Lirası birikimlerinizi enflasyona karşı reel olarak korurken, enflasyonun üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunuyor.

Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli Vadeli Mevduat Nedir?

Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli Vadeli Mevduat Hesabı, yıllık TÜFE değişim oranlarına göre getiri sağlayan, değişken faizli ve 1 yıldan uzun vadeli, Türk Lirası birikimleri için enflasyonun üzerinde bir getiri elde etmek isteyen müşterilerimiz için tasarlanmış bir mevduat ürünüdür.

Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli Vadeli Mevduatın Özellikleri Nelerdir?

  • Hesap açılışında; müşteriye sunulan, vade sonuna kadar geçerli olacak taahhüt faiz oranı ve TUİK tarafından her aybaşında açıklanan Yıllık TÜFE oranına ilave edilecek ek faiz oranı belirlenir, bu iki oran vade sonuna kadar sabittir ve değiştirilemez.
  • Hesap yalnızca TRY para cinsinde açılabilir.
  • Ara dönem ödemeleri, müşteri tercihine göre aylık, 3 aylık, 6 aylık olarak yapılabilir. Hesap vadesi 366-380 gündür.
  • Ara dönem faiz ödemeleri, vade başında hesap sahiplerine verilen taahhüt faizi üzerinden tahakkuk eder.
  • Vade sonunda, Enflasyon Endeksi (TUİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı)+Ek Faiz oranı ile vade başında hesap sahiplerine verilen taahhüt faizinden hangisi büyükse faiz bu orandan tahakkuk eder.
  • Vade sonunda Taahhüt faizi ve Yıllık TÜFE değişim oranı + ek faiz oranı karşılaştırılır. Yıllık TÜFE değişim oranı + ek faiz oranının taahhüt faizinden büyük olması durumunda aradaki faiz farkı tüm hesap vadesi için hesaplanır ve hesabınıza ek faiz ödemesi olarak aktarılır. Yıllık TÜFE değişim oranı + ek faiz oranının taahhüt faizinden küçük olması durumunda ise taahhüt faizi üzerinden getiri sağlamış olursunuz. Özetle her koşulda daha yüksek olan faiz oranından birikimlerine değer katar ve enflasyon oranının üzerinde bir getiri sağlamış olursunuz.
  • Hesapta vadeden önce para çekme ve yatırma işlemi yapılamayacaktır.
  • Hesabın erken kapatılması durumunda; ara dönemde ödenen faiz ve vergiler anaparadan düşülerek hesap sahibine ödeme yapılır.
  • Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli Vadeli Mevduat sadece Burgan Bank Şubeleri kanalı ile açılabilecektir.