İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Hazine Bonosu & Devlet Tahvili

Özellikler

Özellikler

Bonolar & Devlet Tahvilleri Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu, bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise bir yıl ve daha uzun vadeli Türk Lirası veya döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.

Hazine Bonosu iskontolu olarak satılır, vade sonunda elde edilecek kazanç bellidir. Devlet Tahvili iskontolu ya da kupon ödemeli olabilir. Kuponlu Tahviller sabit veya değişken kupon faizi ile ihraç edilebilir. Her iki senedi de, vade tarihine kadar elinizde tutarsanız, ana paranın ve faizinin size geri ödenmesi T.C. Hazine'si garantisi altındadır.