İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü

Hisse Senedi & VİOP

Hisse Senedi

Hisse senedi ve VİOP işlemlerinizi Burgan Yatırım üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Şubelerimiz veya internet bankacılığı üzerinden yatırım hesabı açtırın. Hem Burgan mobilde hem de internet bankacılığında Hisse Senedi/VİOP işlemleri menüsünden Burgan Yatırım’a geçiş yaparak işlem yapmaya başlayın!

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., hisse senedi ve VİOP işlemleriniz için aracılık hizmeti vermektedir.


Hisse Senedi

Hisse Senedi, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine katılımı temsil eden değişken getirili kıymetli evraklardır.

 • Kısa, orta ve uzun vadede sabit getirili yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri imkânı sunar.
 • Yatırımcılar, sahip oldukları hisse senetlerinin temsil ettiği şirketin dağıtılan net karından pay alma (temettü) hakkına sahip olurlar.
 • Fiyatının yükselmesi durumunda alım-satım kazancı elde edilebilir, fiyatının düşmesi durumunda ise anaparadan kayıp söz konusu olacağından hisse senedi sabit getirili yatırım araçlarına göre riski daha yüksek bir yatırım aracıdır.
 • Hisse senedi, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yatırımcıların adı ve yatırım hesap numarası altında saklanır.
 • Yatırım Ortaklıkları ve Borsa Yatırım Fonları (BYF) harici hisse senetlerinin alım-satımından elde edilen gelirlere %0 stopaj oranı uygulanır.

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası)

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası)

Vadeli işlem sözleşmeleri, sözleşme taraflarına belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, sermaye piyasası aracını, ekonomik veya finansal göstergeyi veya dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

 • VİOP’ta Pay, Endeks, Döviz (USD/TL, EUR/TL, EUR/USD, Ruble/TL, Çin Yuanı/TL, GBP/USD), Kıymetli Madenler (Ons USD Altın, Gram TL Altın), Emtia, Enerji, Metal ve Faiz Vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.
 • VİOP’ta endekslere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri, normal seansın ardından 19:00 – 23:00 saatleri arası akşam seansında da işlem görmektedir.
 • Türkiye’de BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile teminat sistemi, Takasbank’ın yönetimi altındadır. İşlem yapmak isterseniz, işlem öncesinde sözleşme bazında belirlenmiş olan başlangıç teminatlarını VİOP hesabınıza yatırmanız gerekmektedir.
 • Kar ve zarar günlük olarak hesaplanır ve gün sonunda hesabınıza yansıtılır. Yansıtılan bu kar/zarar rakamlarına göre teminatınızın bulunması gereken asgari teminatın (başlangıç teminatı) altına düşmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılır ve teminat tamamlamak ve/veya pozisyon kapatmak gerekir.
 • Vade sonuna kadar alınıp satılabilirler. Vade sonunda pozisyon kapatılır.
 • Hisse senedine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vade sonunda fiziki uzlaşma (dayanak varlık el değiştirir) yöntemi ile bunlar dışındaki vadeli işlem sözleşmeleri vade sonunda nakdi uzlaşma (nakit fark el değiştirir) yöntemi ile sona erer.
 • VİOP’ta hisse senedi (pay) ve hisse senedine (paya) dayalı endeksler dışındaki sözleşmelerden elde edilen gelirlere %10 stopaj oranı uygulanır.

Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi satın alma veya satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti, veya finansal göstergeyi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

 • VİOP’ta Pay Senedi, Pay Endeksi ve Dolar/TL Opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.
 • Vade sonuna kadar alınıp, satılabilirler.
 • Pay opsiyon sözleşmelerinin vade sonu uzlaşma yöntemi fiziki teslimat iken, bunlar dışındaki opsiyon sözleşmelerinde vade sonunda nakdi uzlaşma söz konusu olur.
 • Sözleşmenin nakdi uzlaşma ile sonuçlandırılması veya ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması (tahsil edilen ve ödenen opsiyon primleri arasındaki fark) durumunda pay ve pay endeksine dayalı opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için %0 stopaj uygulanmaktadır. İlgili stopajlar nihai vergi olduğundan söz konusu kazançların beyanına gerek bulunmamaktadır. GVK’nın Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca aynı tür menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından elde edilen kazanç veya zararlar mahsup edilebilmektedir. Ancak bu kapsamda ortaya çıkan zararlar vergiye tabi diğer kazançlardan indirilemez. Sözleşmeye ait hak kullanılmadan sözleşmenin sonlanması durumunda ödenen opsiyon primi vergiye tabi diğer kazançlardan indirilemez.