İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Repo

Özellikler

Özellikler

Sabit getirili bir menkul kıymetin önceden belirlenen bir süre sonunda geri alım taahhüdü ile satımıdır.

İşleme konu olan sabit getirili menkul kıymet, yaygın olarak Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili olabilir ve ödünç verilen para için teminat niteliğindedir.