EN Mobil Menü
 

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım fonları, yatırımcılardan topladıkları paralar karşılığı, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, altın ve diğer değerli madenlerden oluşan portföyleri yönetmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Fon katılma belgeleri, yatırımcı adına saklanır. Fon portföyleri, piyasayı sürekli takip eden profesyonel fon yöneticileri tarafından içtüzüklerindeki yatırım stratejilerine uygun şekilde, riskin dengeli dağılımı gözetilerek ve maksimum getiri hedeflenerek yönetilir.

Önemli Bilgiler

Önemli Bilgiler

Yatırım fonları, valörlü işlem görme durumlarına göre ihbarlı ve ihbarsız olarak ikiye ayrılırlar. İhbarsız fon emirleri, o günün fiyatı ile aynı gün gerçekleşir.

İhbarlı (valörlü işlem gören) fonlarda, o günün fiyatı gösterge niteliğindedir. Emir gerçekleşme (valör) günü ile emrin gerçekleşeceği fiyat bilgisi, her fonun izahnamesinde yer alan “valör atlama saati” dikkate alınarak belirlenir.

İhbarlı fonlarda, yatırımcıların valör atlama saatine kadar verdikleri katılma payı alım/satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Valör atlama saatinden sonra iletilen alım/satım emirleri ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırım fonları, fonun izahnamesinde ve/veya fon iç tüzüğünde nemalandırma kuralına tabi ise nemalandırılır. Aksi takdirde, nemalandırma yapılmaz.

Yatırım fonlarında, getiri garantisi ve anapara koruması bulunmamaktadır. Bu nedenle işlem yapmadan önce, fona ilişkin tüm bilgi, bildirim ve yatırımcı duyurularının yer aldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) incelenmelidir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek fon işlemlerinde, platform uygulama esasları ve eşleşme kuralları geçerlidir.

Yatırım Fonlarının Avantajları

Aktif ve profesyonel yönetim

Tasarruf sahibinin yatırımları, piyasaları sürekli takip eden ve yorumlayan profesyonel yöneticiler tarafından etkin bir şekilde yönetilir.

Riskin dağıtılması

Yatırım fonunun portföyüne dâhil edilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin dağıtılması ve en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.

Nakde çevirebilme

Fon portföyündeki değer artışlarının fon fiyatına günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte fonların ihbar süreleri çerçevesinde paraya çevirebilirler.

Şeffaflık ve bilgi edinebilme kolaylığı

Yatırım fonlarının getirileri ve diğer bilgilerine, istenilen sıklıkta, dağıtım kanallarından veya gazete, dergi ve ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

Küçük tasarrufların verimli değerlendirilmesi

Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.

Zaman tasarrufu

Menkul kıymetlerin değerlemesi, kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsilat gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemleri yapmayacaktır.

Yatırım Fonları Vergilendirme Esasları

Fon açısından: Menkul kıymet yatırım fonları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Fon yatırımcısı açısından: Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlere stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

İş Birliklerimiz

İş Birliklerimiz

Burgan Bank Ak Portföy İş Birliği

Bankamız, Ak Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

Ak Portföy Yönetimi’nin TEFAS’a dâhil fonlarına ilave olarak, aktif dağıtım sözleşmemiz bulunan, TEFAS üzerinde işlem görmeyen serbest (döviz) fonları, anapara korumalı fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonu ile para piyasası fonunu sizlere sunuyoruz.

Tablodaki tüm Ak Portföy yatırım fonlarını şubelerimiz üzerinden alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için Ak Portföy’ü ziyaret edebilirsiniz.

KodFon Adı
ADEAk Portföy Değişken Fon
AESAk Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
AFOAk Portföy Altın Fonu
AKEAk Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu
AKUAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
ADPAk Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
ALCAk Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu
AFAAk Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu
AK3Ak Portföy Hisse Senedi Fonu
APTAk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AISAk Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
AYRAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
AK2Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AOYAk Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
ALEAk Portföy Para Piyasası Fonu
AJKAk Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
AJNAk Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
AJLAk Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
AVTAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AFSAk Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi Fonu
AFTAk Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu
AFVAk Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
ARLAk Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (Dengeli)
ARMAk Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (Atak)
ODVAk Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

Burgan Bank İş Portföy İş Birliği

Bankamız, İş Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören İş Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için İş Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fon KoduFon Adı
IATİş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
IPVİş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
TAUİş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TBVİş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
TDGİş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
TGEİş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TI2İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TI3İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TI4İş Portföy Birinci Değişken Fon
TI6İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TI7İş Portföy İkinci Değişken Fon
TIEİş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TIFİş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TMGİş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
TTAİş Portföy Altın Fonu
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YABİş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
IBBİş Portföy Üçüncü Değişken Fon
IPJİş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
IYDİş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu

Burgan Bank Fiba Portföy İş Birliği

Bankamız, Fiba Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören Fiba Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için Fiba Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KodFon Adı
FCVFiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon
FIBFiba Portföy Altın Fonu
FIDFiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon
FILFiba Portföy Para Piyasası Fonu
FITFiba Portföy Borçlanma Araçları Fonu
FPEFiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
FPHFiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
FPKFiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
FFSFiba Portföy Serbest (Döviz) Fon
FSFFiba Portföy Birinci Serbest Fonu

Burgan Bank Garanti Portföy İş Birliği

Bankamız, Garanti Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki Garanti Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için Garanti Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fon KoduFon Adı
GPBGaranti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Değişken)
GPIGaranti Portföy İkinci Değişken Fon (SMART Dengeli Değişken)
GPUGaranti Portföy Üçüncü Değişken Fon (SMART Büyüme Değişken)
GTSGaranti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
GPFGaranti Portföy Birinci Katılım Fonu
TGAGaranti Portföy Dördüncü Değişken Fon
GA1Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu
GPAGaranti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
GTAGaranti Portföy Altın Fonu
GUHGaranti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
GHSGaranti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GAEGaranti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Burgan Bank İstanbul Portföy İş Birliği

Bankamız, İstanbul Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki İstanbul Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için İstanbul Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KodFon Adı
ISTİstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
IPBİstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
ACDİstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (Dinamik Değişken)
ACKİstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun)
AREİstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu

Burgan Bank Tacirler Portföy İş Birliği

Bankamız, Tacirler Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki Tacirler Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için Tacirler Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KodFon Adı
TCBTacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TPFTacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
TCDTacirler Portföy Değişken Fon
TKFTacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Burgan Bank Osmanlı Portföy İş Birliği

Bankamız, Osmanlı Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki Osmanlı Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için Osmanlı Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KodFon Adı
OSDOsmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu
OPBOsmanlı Portföy Birinci Değişken Fon
OPHOsmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu
OPIOsmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu

Burgan Bank TEB Portföy İş Birliği

Bankamız, TEB Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki TEB Portföy yatırım fonlarını, şubelerimiz ile internet bankacılığı, mobil bankacılık ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Fonlara ilişkin detaylı bilgi için TEB Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KodFon Adı
TUATeb Portföy Altın Fonu
TBTTeb Portföy Borçlanma Araçları Fonu
TPLTeb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
TYHTeb Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TPCTeb Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
TETTeb Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TPZTeb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu
TE3Teb Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
TOTTeb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
TYBTeb Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TNTTeb Portföy Üçüncü Değişken Fon
TFFTeb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TKMTeb Portföy Para Piyasası Fonu
TNKTeb Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
IDYTeb Portföy İkinci Değişken Fon

TEFAS Yatırım Fonları

TEFAS Yatırım Fonları

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarının işlem görmesini sağlayan elektronik platformdur. TEFAS, 09.01.2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TEFAS, tüm fonları tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara ulaşma imkanı sağlar. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilmektedir.

Tüm Portföy şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonları, TEFAS üzerinde işlem görmektedir.

Nasıl İşlem Yaparım?

Bankamızda yatırım hesabı açtırdıktan sonra, TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemlerini şubelerimiz, Çağrı Merkezimiz ve İnternet Bankacılığımız aracılığıyla kolayca ve ekstra ücret ya da komisyon ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz.

Önemli Bilgiler

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)TAM GÜNYARIM GÜN
TALİMAT KABUL SAATİ (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)09:00-13:3009:00-11:30
TALİMAT KABUL SAATİ (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)09:00--17:4509:00-12:30
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)13:3511:35
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)17:5012:35
VALÖR ATLAMA SAATİ (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)13:3011:30
NAKİT NETLEŞTİRME SAATİ14:0012:00
TEMERRÜT BAŞLANGIÇ15:0012:30

Tefas işlem saatlerine ulaşmak için tıklayınız.