İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım fonları, yatırımcılardan topladıkları paralar karşılığı, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, altın ve diğer değerli madenlerden oluşan portföyleri yönetmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Fon katılma belgeleri, yatırımcı adına saklanır. Fon portföyleri, piyasayı sürekli takip eden profesyonel fon yöneticileri tarafından içtüzüklerindeki yatırım stratejilerine uygun şekilde, riskin dengeli dağılımı gözetilerek ve maksimum getiri hedeflenerek yönetilir.

Önemli Bilgiler

Önemli Bilgiler

Yatırım fonları, valörlü işlem görme durumlarına göre ihbarlı ve ihbarsız olarak ikiye ayrılırlar. İhbarsız fon emirleri, o günün fiyatı ile aynı gün gerçekleşir.

İhbarlı (valörlü işlem gören) fonlarda, o günün fiyatı gösterge niteliğindedir. Emir gerçekleşme (valör) günü ile emrin gerçekleşeceği fiyat bilgisi, her fonun izahnamesinde yer alan “valör atlama saati” dikkate alınarak belirlenir.

İhbarlı fonlarda, yatırımcıların valör atlama saatine kadar verdikleri katılma payı alım/satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Valör atlama saatinden sonra iletilen alım/satım emirleri ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırım fonları, fonun izahnamesinde ve/veya fon iç tüzüğünde nemalandırma kuralına tabi ise nemalandırılır. Aksi takdirde, nemalandırma yapılmaz.

Yatırım fonlarında, getiri garantisi ve anapara koruması bulunmamaktadır. Bu nedenle işlem yapmadan önce, fona ilişkin tüm bilgi, bildirim ve yatırımcı duyurularının yer aldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) incelenmelidir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek fon işlemlerinde, platform uygulama esasları ve eşleşme kuralları geçerlidir.

Yatırım Fonlarının Avantajları

Aktif ve profesyonel yönetim

Tasarruf sahibinin yatırımları, piyasaları sürekli takip eden ve yorumlayan profesyonel yöneticiler tarafından etkin bir şekilde yönetilir.

Riskin dağıtılması

Yatırım fonunun portföyüne dâhil edilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin dağıtılması ve en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.

Nakde çevirebilme

Fon portföyündeki değer artışlarının fon fiyatına günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte fonların ihbar süreleri çerçevesinde paraya çevirebilirler.

Şeffaflık ve bilgi edinebilme kolaylığı

Yatırım fonlarının getirileri ve diğer bilgilerine, istenilen sıklıkta, dağıtım kanallarından veya gazete, dergi ve ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

Küçük tasarrufların verimli değerlendirilmesi

Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.

Zaman tasarrufu

Menkul kıymetlerin değerlemesi, kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsilat gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemleri yapmayacaktır.

Yatırım Fonları Vergilendirme Esasları

Fon açısından: Menkul kıymet yatırım fonları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Fon yatırımcısı açısından: Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlere stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

TEFAS Yatırım Fonları

TEFAS Yatırım Fonları

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarının işlem görmesini sağlayan elektronik platformdur. TEFAS, 09.01.2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TEFAS, tüm fonları tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara ulaşma imkanı sağlar. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilmektedir.

Tüm Portföy şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonları, TEFAS üzerinde işlem görmektedir.

Nasıl İşlem Yaparım?

Bankamızda yatırım hesabı açtırdıktan sonra, TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemlerini şubelerimiz, İletişim Merkezimiz, İnternet Bankacılığımız ve Burgan Mobil aracılığıyla kolayca ve ekstra ücret ya da komisyon ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz

Önemli Bilgiler

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)TAM GÜNYARIM GÜN
TALİMAT KABUL SAATİ (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)09:00-13:3009:00-11:30
TALİMAT KABUL SAATİ (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)09:00--17:4509:00-12:30
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)13:3511:35
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)17:5012:35
VALÖR ATLAMA SAATİ (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)13:3011:30
NAKİT NETLEŞTİRME SAATİ14:0012:00
TEMERRÜT BAŞLANGIÇ15:0012:30

Tefas işlem saatlerine ulaşmak için tıklayınız.

İş Birliklerimiz

İş Birliklerimiz

Bankamız, tablodaki Portföy Yönetim Şirketleri ile aktif pazarlama iş birliği yürütmektedir.

İlgili kurumların TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarını, şubelerimiz ile İnternet bankacılığı, Burgan Mobil ve İletişim Merkezi kanallarımız aracılığıyla alabilirsiniz. Kurumların web sitesi için kurum adına tıklayınız.

NoKurum
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2 AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3 AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
4 FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
5 GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
6 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
7 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
8 OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
9 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
10 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
11 ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
12 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.