EN Mobil Menü
 

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım fonları, yatırımcılardan topladıkları paralar karşılığı, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, altın ve diğer değerli madenlerden oluşan portföyleri yönetmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Fon katılma belgeleri, yatırımcı adına saklanır. Fon portföyleri, piyasayı sürekli takip eden profesyonel fon yöneticileri tarafından iç tüzüklerindeki yatırım stratejilerine uygun şekilde, riskin dengeli dağılımı gözetilerek ve maksimum getiri hedeflenerek yönetilir.

Yatırım Fonlarının Avantajları

Aktif ve profesyonel yönetim

Tasarruf sahibinin yatırımları, piyasaları sürekli takip eden ve yorumlayan profesyonel yöneticiler tarafından etkin bir şekilde yönetilir.

Riskin dağıtılması

Yatırım fonunun portföyüne dahil edilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin dağıtılması ve en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.

Nakde çevirebilme

Fon portföyündeki değer artışlarının fon fiyatına günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte fonların ihbar süreleri çerçevesinde paraya çevirebilirler.

Şeffaflık ve bilgi edinebilme kolaylığı

Yatırım fonlarının getirileri ve diğer bilgilerine, istenilen sıklıkta, dağıtım kanallarından veya gazete, dergi ve ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

Küçük tasarrufların verimli değerlendirilmesi

Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.

Zaman tasarrufu

Menkul kıymetlerin değerlemesi, kontrolü ile kupon,faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsilat gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemleri yapmayacaktır.

Yatırım Fonları Vergilendirme Esasları

Fon açısından:Menkul kıymet yatırım fonları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Fon yatırımcısı açısından:Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlere stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Burgan Bank Ak Portföy İş Birliği

Burgan Bank Ak Portföy İş Birliği

Bankamız, Ak Portföy Yönetimi’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

Ak Portföy; tasarruf sahiplerine, özel sektör tahvillerinden altın ve emtiaya, dünyanın çeşitli bölgelerindeki hisse senetlerinden faizsiz enstrümanlara kadar, geniş yatırım fonu evrenini sunmaktadır.

Burgan Bank, yatırım ürünleri gamına, Ak Portföy Yönetimi’nin yatırım fonlarını ekledi. TEFAS Platformu kapsamında Ak Portföy ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize sunduğumuz yatırım alternatiflerimizi artırdık.

Aktif dağıtım anlaşmamız bulunan Ak Portföy yatırım fonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

KodFon Adı
ADEAk Portföy Değişken Fon
AESAk Portföy Ak Portföy Emtia Fonu
AFOAk Portföy Altın Fonu
AKEAk Portföy Amerikan Doları Cinsi Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
AKUAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
ADPAk Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
ALCAk Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu
AESAk Portföy Emtia Fonu
AK3Ak Portföy Hisse Senedi Fonu
AVTAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AISAk Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
AYRAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
AK2Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AOYAk Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki Ak Portföy yatırım fonlarını şubelerimiz ve İnternet Bankacılığımız üzerinden alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Ak Portföy’ü ziyaret edebilirsiniz.

TEFAS Yatırım Fonları

TEFAS Yatırım Fonları

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarının işlem görmesini sağlayan elektronik platformdur. TEFAS, 09.01.2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TEFAS, tüm fonları tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara ulaşma imkanı sağlar. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilmektedir.

Tüm Portföy şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonları, TEFAS üzerinde işlem görmektedir.

Nasıl İşlem Yaparım?

Bankamızda yatırım hesabı açtırdıktan sonra, TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemlerini şubelerimiz, Çağrı Merkezimiz ve İnternet Bankacılığımız aracılığıyla kolayca ve ekstra ücret ya da komisyon ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz.

Önemli Bilgiler

 • TEFAS'da işlem gören tüm yatırım fonları listesine https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Yatirim-Fonlari.aspx​​ adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Alım-satım yapmadan önce http://fonturkey.com.tr veya http://fundturkey.com.tr adresinden Fon Bilgilendirne Platformu’na erişebilirsiniz. Bu sayede, yatırım fonlarına ilişkin alım-satım saatleri, işlem kısıtları ve diğer yatırım alternatifleri için bilgi edinebilir ve yapacağınız fon performans analizi ile performansa dayalı yatırım kararlarınızı alabilirsiniz.
 • Alım-satım talepleri platform saatleri içerisinde ve işlem yapmak istenilen yatırım kuruluşunun yatırım fonu kuralları çerçevesinde alınacaktır.
 • Alım satım işlemleri için işlem saatleri:
  • Aynı gün valörlü fon işlemleri için:
   • Tam iş günlerinde 08:45 -13:30
   • Yarım iş günlerinde 08:45 -11:30
  • İleri valörlü fon işlemleri için:
   • Tam iş günlerinde 08:45-17:30
   • Yarım iş günlerinde 08:45-12:30’dur.

TEFAS Uygulama Esasları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.