EN Mobil Menü
 

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım fonları, yatırımcılardan topladıkları paralar karşılığı, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, altın ve diğer değerli madenlerden oluşan portföyleri yönetmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Fon katılma belgeleri, yatırımcı adına saklanır. Fon portföyleri, piyasayı sürekli takip eden profesyonel fon yöneticileri tarafından içtüzüklerindeki yatırım stratejilerine uygun şekilde, riskin dengeli dağılımı gözetilerek ve maksimum getiri hedeflenerek yönetilir.

Yatırım Fonlarının Avantajları

Aktif ve profesyonel yönetim

Tasarruf sahibinin yatırımları, piyasaları sürekli takip eden ve yorumlayan profesyonel yöneticiler tarafından etkin bir şekilde yönetilir.

Riskin dağıtılması

Yatırım fonunun portföyüne dahil edilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin dağıtılması ve en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.

Nakde çevirebilme

Fon portföyündeki değer artışlarının fon fiyatına günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte fonların ihbar süreleri çerçevesinde paraya çevirebilirler.

Şeffaflık ve bilgi edinebilme kolaylığı

Yatırım fonlarının getirileri ve diğer bilgilerine, istenilen sıklıkta, dağıtım kanallarından veya gazete, dergi ve ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

Küçük tasarrufların verimli değerlendirilmesi

Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.

Zaman tasarrufu

Menkul kıymetlerin değerlemesi, kontrolü ile kupon,faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsilat gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemleri yapmayacaktır.

Yatırım Fonları Vergilendirme Esasları

Fon açısından:Menkul kıymet yatırım fonları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Fon yatırımcısı açısından:Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlere stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

İş Birliklerimiz

İş Birliklerimiz

Burgan Bank Fiba Portföy İş Birliği

Bankamız, Fiba Portföy Yönetimi’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu para piyasaları fonunun satışına aracılık ediyor.

Fiba Grubu’nun portföy yönetim şirketi Fiba Portföy, yatırım ve emeklilik fonları yönetiminde faaliyet göstermektedir.

Burgan Bank ve Fiba Portföy arasıda yapılan iş birliği ile Fiba Portföy Para Piyasaları Fonu, TEFAS aracılığıyla siz müşterilerimize sunulmaktadır.

Kısa vadeli lkit birikimler için mevduat ve repoya rakip getiri üreten para piyasaları fonu, bünyesinde kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile diğer para piyasası ürünlerini barındırıyor. Likit yapıdaki fon, TEFAS kanalıyla ihbar süresi olmaksızın aynı gün fiyatından günlük olarak saat 13:30’a kadar alınıp satılabiliyor.

Aktif dağıtım anlaşmamız bulunan para piyasaları fonuna ait kod bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

KodFon Adı
FCVFiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon
FIBFiba Portföy Altın Fonu
FIDFiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon
FILFiba Portföy Para Piyasaları Fonu
FITFiba Portföy Borçlanma Araçları Fonu
FPEFiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
FPHFiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
FPKFiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

TEFAS üzerinde işlem gören Fiba Portföy Yatırım Fonlarını Şubelerimiz ve İnternet Bankacılığımız aracılığıyla alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için Fiba Portföy’ü ziyaret edebilirsiniz.


Burgan Bank TEB Portföy İş Birliği

Bankamız, TEB Portföy Yönetimi’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının satışına aracılık ediyor.

TEB Portföy, varlık yönetimi alanında global bir oyuncu olarak BNPP Asset Management’ın ve Türkiye'nin önde gelen bankalarından Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin iştiraki olarak Ulusal ve Uluslararası Yatırım Fonları Yönetimi, Emeklilik Fonları Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı alanlarında faaliyet göstermektedir.

TEB Portföy, yatırımlarını değerlendirmek isteyen müşterilere hem lokal hem de global anlamdaki deneyimi ile çok çeşitli yatırım çözümleri sunmaktadır.

Aktif dağıtım anlaşmamız bulunan TEB Portföy yatırım fonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

KodFon Adı
TUATEB PORTFÖY ALTIN FONU
TBTTEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ F.(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
TVTTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TETTEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
TPZTEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
TE3TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TYBTEB PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TNTTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
TFFTEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki TEB Portföy yatırım fonlarını şubelerimiz ve İnternet Bankacılığımız üzerinden alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için TEB Portföy’ü ziyaret edebilirsiniz.


Burgan Bank Ak Portföy İş Birliği

Bankamız, Ak Portföy Yönetimi’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

Ak Portföy; tasarruf sahiplerine, özel sektör tahvillerinden altın ve emtiaya, dünyanın çeşitli bölgelerindeki hisse senetlerinden faizsiz enstrümanlara kadar, geniş yatırım fonu evrenini sunmaktadır.

Burgan Bank, yatırım ürünleri gamına, Ak Portföy Yönetimi’nin yatırım fonlarını ekledi. TEFAS Platformu kapsamında Ak Portföy ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize sunduğumuz yatırım alternatiflerimizi artırdık.

Aktif dağıtım anlaşmamız bulunan Ak Portföy yatırım fonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

KodFon Adı
ADEAk Portföy Değişken Fon
AESAk Portföy Ak Portföy Emtia Fonu
AFOAk Portföy Altın Fonu
AKEAk Portföy Amerikan Doları Cinsi Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
AKUAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
ADPAk Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
ALCAk Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu
AESAk Portföy Emtia Fonu
AK3Ak Portföy Hisse Senedi Fonu
AVTAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AISAk Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
AYRAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
AK2Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AOYAk Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu

TEFAS üzerinde işlem gören tablodaki Ak Portföy yatırım fonlarını şubelerimiz ve İnternet Bankacılığımız üzerinden alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Ak Portföy’ü ziyaret edebilirsiniz.


Burgan Bank Garanti Portföy İş Birliği

Bankamız, Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi Garanti Portföy Yönetimi’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını siz değerli müşterilerine sunuyor.

Orta ve uzun vadede mevduatın üzerinde getiri hedefleyen SMART Fonlar, zenginleştirilmiş varlık yatırım stratejisiyle Türk Lirası varlıkların yanı sıra, Avrupa, Amerika ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasaları, yabancı borsa yatırım fonları, altın ve diğer kıymetli madenler gibi geniş bir yelpazeye yayılan varlıklara da yatırım yapabiliyor.

Global Banking & Finance Review Magazine tarafından 2017 yılı için verilen Türkiye’nin En iyi Çoklu Varlık Fonları (Best Multi Asset Funds - SMART Funds - Turkey 2017) ödülünü kazanan SMART Fonların toplam varlıklarının %20’sine kadar ulaşacak yabancı varlıkları alt portföy yöneticisi olarak varlık yönetimi konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan BlackRock tarafından yönetiliyor.

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon, GPB (SMART Temkinli Değişken Fon):

  • 26.05.2017 itibarıyla, 905 Milyon TL büyüklük ile Türkiye’nin en büyük Değişken Yatırım Fonu’dur. (Kaynak: Rasyonet)
  • 26.05.2017 itibarıyla, TEFAS tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılı fon bazında işlem hacminde 1. sırada yer almaktadır.

Aktif dağıtım anlaşmamız bulunan Garanti Portföy yatırım fonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Fon KoduFon Adı
GPBGaranti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Değişken)
GPIGaranti Portföy İkinci Değişken Fon (SMART Dengeli Değişken)
GPUGaranti Portföy Üçüncü Değişken Fon (SMART Büyüme Değişken)
GTSGaranti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
GPFGaranti Portföy Birinci Katılım Fonu
TGAGaranti Portföy Dördüncü Değişken Fon
GA1Garanti Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
GPAGaranti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
GDUGaranti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
GUHGaranti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu
GHSGaranti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GAEGaranti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GTAGaranti Portföy Altın Fonu

TEFAS üzerinde işlem gören Garanti Portföy Yatırım Fonlarını Şubelerimiz ve İnternet Bankacılığımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Garanti Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Burgan Bank İş Portföy İş Birliği

Bankamız, yönettiği toplam portföy büyüklüğü ile lider konumda bulunan, sektörün öncü ve yenilikçi şirketi İş Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarını müşterilerine sunuyor.

İş Portföy, geniş ürün gamı ile her türlü yatırım aracına yatırım yapma fırsatı tanıyor. Yatırımcılar, İş Portföy’ün nitelikli ve uzman kadroları tarafından yönetilen yatırım fonları aracılığıyla, hisse senedi, altın, özel sektör tahvili, eurobond ve emtia gibi pek çok yatırım aracının sunduğu getiri fırsatlarından yararlanabiliyorlar. İş Portföy’ün sunduğu çok sayıda fondan dilediğine yatırım yaparak profesyonel yatırım yönetimi hizmetine erişebilen müşteriler, hem yurtiçi hem yurtdışı piyasaların sunduğu yatırım imkanlarına düşük tutarlarla ve kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Fon KoduFon Adı
IATİş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
IPVİş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
TAUİş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TBVİş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
TDGİş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
TGEİş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TI2İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TI3İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TI4İş Portföy Birinci Değişken Fon
TI6İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TI7İş Portföy İkinci Değişken Fon
TIEİş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TIFİş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TMGİş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
TTAİş Portföy Altın Fonu
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YABİş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun​ Fon)
IBBİş Portföy Üçüncü Değişken Fon
IPJİş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
IYDİş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu​

TEFAS üzerinde işlem gören İş Portföy Yatırım Fonlarını Şubelerimiz ve İnternet Bankacılığımız aracılığıyla alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için İş Portföy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TEFAS Yatırım Fonları

TEFAS Yatırım Fonları

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarının işlem görmesini sağlayan elektronik platformdur. TEFAS, 09.01.2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TEFAS, tüm fonları tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara ulaşma imkanı sağlar. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilmektedir.

Tüm Portföy şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonları, TEFAS üzerinde işlem görmektedir.

Nasıl İşlem Yaparım?

Bankamızda yatırım hesabı açtırdıktan sonra, TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemlerini şubelerimiz, Çağrı Merkezimiz ve İnternet Bankacılığımız aracılığıyla kolayca ve ekstra ücret ya da komisyon ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz.

Önemli Bilgiler

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)TAM GÜNYARIM GÜN
TALİMAT KABUL SAATİ (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)09:00-13:3009:00-11:30
TALİMAT KABUL SAATİ (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)09:00--17:4509:00-12:30
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)13:3511:35
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)17:5012:35
VALÖR ATLAMA SAATİ (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)13:3011:30
NAKİT NETLEŞTİRME SAATİ14:0012:00
TEMERRÜT BAŞLANGIÇ15:0012:30

Tefas işlem saatlerine ulaşmak için tıklayınız.