EN Mobil Menü
 

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Burgan Bank A.Ş web-sitesi "Burgan Bank" ve bu web sitesi nezdinde internet bankacılığının kullanılması sırasında tarafınızdan verilmiş olunan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla Burgan Bank A.Ş.'nin gizlilik yükümlülükleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

Burgan Bank A.Ş, web sitesini kullanarak gerçekleştirilecek işlemler bakımından gizliliği korumak amacıyla en yüksek ve güvenilir seviyede gerekli önlemleri alarak yeterli özeni göstermiş bulunmaktadır.

Burgan Bank A.Ş., Müşteriler tarafından web sitesi ve internet bankacılığı kullanımı sırasında temin edilen bilgileri müşterilerin onayı alınmaksızın veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Burgan Bank A.Ş., Müşteriler tarafından web sitesi ve internet bankacılığı kullanımı sırasında temin edilen bilgileri, ilgili kanunları ile bilgi isteme yetkisi bulunan kuruluşlar tarafından talep edildiğinde Müşteri'nin onayına tabi olmaksızın vermekle yükümlüdür. Burgan Bank A.Ş., kanunda belirtilen resmi kuruluşlar veya düzenleyici kurumlar tarafından Müşteri'ye ilişkin Burgan Bank A.Ş. nezdinde bulunan herhangi bir bilgi veya belge talep edilmesi halinde işbu bilgilerin veya belgelerin asıllarını veya kopyalarını vermekle yükümlü olacağı gibi, verilen bu bilgiler gizlilik ihlali sayılmayacak ve Burgan Bank A.Ş.'nin Müşteri'ye karşı hiç bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Burgan Bank A.Ş.'nin web sitesi ve internet bankacılığı kapsamında gizlilik yükümlülüğü sadece Müşteriler tarafından burgan.com web sitesi'nde yapılan işlemler veya bu web sitesinde müşterilerin bilgi girişi yaptıkları hususlar ile sınırlıdır.

Kullanım Koşulları

Kişisel Verilen Korunması Hakkında