İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Leasing

Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Leasing, Kiracının (yatırımcı) seçimi üzerine Kiralayan (Leasing Şirketi) tarafından satın alınan herhangi bir yatırım malının, belirli kira ödemeleri karşılığında, Kiracıya kiralanması ve (genellikle) sözleşme süresi sonunda, malın mülkiyetinin devredilmesi ile uygulanan bir finansman yöntemidir.

Finansal Kiralama

Finansal Kiralama

Özellikleri

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir. Alışılmış kredi ilişkisinden farkı, kredinin kiracıya nakit olarak verilmemesi bunun yerine mal olarak verilmesidir.

Leasing’e Konu Olan Yatırım Malları

 • Binek ve ticari taşıtlar
 • İş makinaları
 • Tıbbi cihaz ve ekipmanlar
 • Tekstil makinaları
 • Metal işleme makinaları
 • Tarım makinaları
 • Diğer üretim makinaları
 • Hava ve deniz taşıtları
 • İşyeri, ofis, bina, otel, hastane, fabrika vb.ticari gayrimenkuller
 • Büro ve ofis makinaları
 • Turizm ekipmanları
 • Teknolojik ekipmanlar
 • Bütünleyici parça ve eklenti niteliğindeki mallar
 • Software - Yazılım
 • Sale&leaseback – Sat Geri Kirala ( Şirketin kendi üzerine kayıtlı duran varlıklarını fon yaratabilme amacı ile kullanması yöntemidir. Bu tür leasing işlemlerinde şirket kendi üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz malları leasing şirketine satıp geri kiralama yöntemi ile şirkete fon yaratır. Bu işlemin avantajı şirketin kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yaymasını sağlayarak nakit akışını düzenlemesidir)

Leasing'in Avantajları

 • Yatırımların leasing ile finanse edilmesi durumunda özkaynakların ve bankalardaki kredi limitlerinin etkilenmemesi
 • Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalmasından nedeniyle ileriye dönük planlamaların zorlanmadan yapılabilmesi
 • Orta ve uzun vadeli finansman imkanı
 • Değişken veya dönemsel nakit akışı olan şirketlere uygun, esnek kira ödeme planları
 • Kira süresi sonunda kiralanan mal veya ekipmanın , dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alınabilmesi
 • Satınalma, ithalat, sigorta gibi işlemlerde operasyonel kolaylık
 • Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortismanın kiracı tarafından ayrılması ve faizlerin gider yazılabilmesi
 • Vergi, Resim, Harç Muafiyeti (Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır)

Sık Sorulan Sorular

Kimler leasing yapabilir?

Sadece tüzel kişiler finansal kiralama yapabilir.

Kiralanan ekipmanın sahibi kimdir?

Kiralayan olarak ekipmanın sahibi Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'dir.

Satın alacağım mal ile ilgili teşviğim var. Leasing yaparsam teşvik ne olacak?

Teşvik belgesine dahil yurt içi veya yurt dışı alımlar leasing yolu ile finanse edilebilir. Teşvikli yatırımlar leasing kanalı ile gerçekleştiğinde öncelikle teşvik devri yapılır.Leasing'den geçecek kısım için Burgan Leasing adına yeni bir teşvik çıkarılır.Böylece leasing konusu olan makinalara ait teşvik unsurları Burgan Leasing tarafından kullanılır hale gelir.( vergi istisnası gibi.) Bu istisnalar kiracının maliyetine yansıtılır.

Leasıng kiralarını gider olarak kullanabiliyor muyum ?

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununda 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yapılan değişiklikle artık leasing kiraları gider olarak kullanılamıyor.Yeni yürürlüğe giren uygulamaya göre, kira faturaları anapara+faiz olarak kesilmektedir. Faturada anapara ve faiz ayrı ayrı gösterilmekte ve Kiracı sadece faiz kısmını gider olarak yazabilmektedir. Kiracı aktifleşen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanma hakkını, kendi bilançosunun aktifine kaydederek, yeniden değerlemeye ve amortismana tabi tutacaktır. Mülkiyet hakkı Leasing şirketinde olmaya devam edecektir.

Malın mutlaka sigortalanması gerekiyor mu ?

Leasing kanununa göre Burgan Leasing, satın aldığı malları sigorta ettirmek zorundadır. Kanun, bu kredi işleminin tamamen mala bağlı olması nedeniyle, sözleşme dönemi boyunca malın çalışır ve kullanılır durumda bulunmasına önem vermiştir. Bu nedenle sigorta konusu sözleşme süresi boyunca yerine getirilmesi zorunlu bir hüküm olarak açıklanmıştır.

Finansal Kiralama yapmak için ne yapmalıyım?

Leasing talep formunu doldurmanız veya Şirketimizdeki veya Burgan Bank Şubelerindeki müşteri temsilcilerini aramanız yeterlidir.

Leasing sözleşmelerinde malın mülkiyet devri ne zaman olur?

Genelde kiralanan malların kiracıya mülkiyet devri 4 yıl sonunda olur; ancak tüm bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinalari işlemlerinde, otomobil kiralama şirketleri ile faaliyetleri pazarlama olan şirketlerin otomobil leasing işlemlerinde, ağırlığı 7 tona kadar olan kamyon, kamyonet, panelvan işlemlerinde ve gayrimenkullerde bu süre 2 yıldır. Ayrıca yurtdışından yapılacak (sınır ötesi) hava araçları ve tıbbi cihaz işlemleri ile yurtiçinden yapılacak hava araçları, yük gemileri, uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun otobüsler, iş makineleri, kamyonlar, film baskı makineleri ve tıbbi cihaz işlemlerinde 2 yıldır.

Kira ödemeleri nasıl belirlenir?

Alımını yaptığınız malın tutarı, vadesi ve talep ettiğiniz ödeme planına göre belirlenir.

Leasing sözleşmesinin herhangi bir masrafı var mı?

Noter harcamaları, ithal işlemlerde gümrük ve mal alımına ilişkin her türlü gider leasing masrafı olarak kiracıdan alınır

Leasing sözleşmem sürerken aynı sözleşmeye ilişkin yeni işlemler yapabilir miyim?

Hayır. Yeni işlemler yeni bir sözleşme ve yeni bir sözleşme numarası alınarak gerçekleştirilebilir leasing masrafı olarak kiracıdan alınır.

Finansal Kiralama Sözleşmesi fesh edilebilir mi?

Sözleşme hükümlerini yerine getirmediğiniz takdirde sözleşmeniz feshedilir.

Leasing işleminde vergi, resim, harç uygulaması var mıdır?

Finansal Kiralama Sözleşmesi ve sözleşme kapsamına alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

İletişim

Genel Müdürlük

Başak Bere (Genel Müdür Yardımcısı)Dahili: 3496
Banu Gökalp (Bölüm Müdürü)Dahili: 3493
Damla Güleç (Yetkili Yardımcısı)Dahili: 3498
Işıl Kaya Ölmez (Yetkili)

İstanbul Avrupa Bölge

Nalan Okuyucu (Yönetici)Dahili: 3472
Beyza Güldiken (Yetkili Yardımcısı) Dahili: 3355

İstanbul Anadolu Şube

Nedim Kohen (Şube Müdürü)Dahili: 90119

Anadolu Şube

Emrah Gür (Şube Müdürü)Dahili: 92340
Tibet Fidancı (Yetkili Yardımcısı)Dahili: 92341

Çukurova Şube

Nilüfer Yılmaz (Şube Müdürü)Dahili: 92940
Merve Özkan (Yetkili)Dahili: 92941

Güney Marmara Şube

Ali Burç (Şube Müdürü)Dahili: 96542

Ege Şube

Nalan Okuyucu (Yönetici)Dahili: 3472
Beyza Sabiha Güldiken (Yetkili Yardımcısı)Dahili: 3350

Operasyonel Kiralama

Operasyonel Kiralama

Özellikleri

Finansal Kiralama olmayan her kiralama işlemi Operasyonel Kiralamadır. Kiracı malı kısa süreli kiralar ve kira dönemi sonunda malı leasing şirketine iade eder.

Leasing’e Konu Olan Yatırım Malları

 • Binek ve ticari taşıtlar
 • İş makinaları
 • Tıbbi cihaz ve ekipmanlar
 • Tekstil makinaları
 • Metal işleme makinaları
 • Tarım makinaları
 • Diğer üretim makinaları
 • Hava ve deniz taşıtları
 • İşyeri, ofis, bina, otel, hastane, fabrika vb.ticari gayrimenkuller
 • Büro ve ofis makinaları
 • Turizm ekipmanları
 • Teknolojik ekipmanlar
 • Bütünleyici parça ve eklenti niteliğindeki mallar
 • Software - Yazılım
 • Sale&leaseback – Sat Geri Kirala ( Şirketin kendi üzerine kayıtlı duran varlıklarını fon yaratabilme amacı ile kullanması yöntemidir. Bu tür leasing işlemlerinde şirket kendi üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz malları leasing şirketine satıp geri kiralama yöntemi ile şirkete fon yaratır. Bu işlemin avantajı şirketin kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yaymasını sağlayarak nakit akışını düzenlemesidir)

Leasing'in Avantajları

 • Yatırımların leasing ile finanse edilmesi durumunda özkaynakların ve bankalardaki kredi limitlerinin etkilenmemesi
 • Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalmasından nedeniyle ileriye dönük planlamaların zorlanmadan yapılabilmesi
 • Orta ve uzun vadeli finansman imkanı
 • Değişken veya dönemsel nakit akışı olan şirketlere uygun, esnek kira ödeme planları
 • Kira süresi sonunda kiralanan mal veya ekipmanın , dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alınabilmesi
 • Satınalma, ithalat, sigorta gibi işlemlerde operasyonel kolaylık
 • Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortismanın kiracı tarafından ayrılması ve faizlerin gider yazılabilmesi
 • Vergi, Resim, Harç Muafiyeti (Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır)

Sık Sorulan Sorular

Kimler leasing yapabilir?

Sadece tüzel kişiler finansal kiralama yapabilir.

Kiralanan ekipmanın sahibi kimdir?

Kiralayan olarak ekipmanın sahibi Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'dir.

Satın alacağım mal ile ilgili teşviğim var. Leasing yaparsam teşvik ne olacak?

Teşvik belgesine dahil yurt içi veya yurt dışı alımlar leasing yolu ile finanse edilebilir. Teşvikli yatırımlar leasing kanalı ile gerçekleştiğinde öncelikle teşvik devri yapılır.Leasing'den geçecek kısım için Burgan Leasing adına yeni bir teşvik çıkarılır.Böylece leasing konusu olan makinalara ait teşvik unsurları Burgan Leasing tarafından kullanılır hale gelir.( vergi istisnası gibi.) Bu istisnalar kiracının maliyetine yansıtılır.

Leasıng kiralarını gider olarak kullanabiliyor muyum ?

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununda 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yapılan değişiklikle artık leasing kiraları gider olarak kullanılamıyor.Yeni yürürlüğe giren uygulamaya göre, kira faturaları anapara+faiz olarak kesilmektedir. Faturada anapara ve faiz ayrı ayrı gösterilmekte ve Kiracı sadece faiz kısmını gider olarak yazabilmektedir. Kiracı aktifleşen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanma hakkını, kendi bilançosunun aktifine kaydederek, yeniden değerlemeye ve amortismana tabi tutacaktır. Mülkiyet hakkı Leasing şirketinde olmaya devam edecektir.

Malın mutlaka sigortalanması gerekiyor mu ?

Leasing kanununa göre Burgan Leasing, satın aldığı malları sigorta ettirmek zorundadır. Kanun, bu kredi işleminin tamamen mala bağlı olması nedeniyle, sözleşme dönemi boyunca malın çalışır ve kullanılır durumda bulunmasına önem vermiştir. Bu nedenle sigorta konusu sözleşme süresi boyunca yerine getirilmesi zorunlu bir hüküm olarak açıklanmıştır.

Finansal Kiralama yapmak için ne yapmalıyım?

Leasing talep formunu doldurmanız veya Şirketimizdeki veya Burgan Bank Şubelerindeki müşteri temsilcilerini aramanız yeterlidir.

Leasing sözleşmelerinde malın mülkiyet devri ne zaman olur?

Genelde kiralanan malların kiracıya mülkiyet devri 4 yıl sonunda olur; ancak tüm bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinalari işlemlerinde, otomobil kiralama şirketleri ile faaliyetleri pazarlama olan şirketlerin otomobil leasing işlemlerinde, ağırlığı 7 tona kadar olan kamyon, kamyonet, panelvan işlemlerinde ve gayrimenkullerde bu süre 2 yıldır. Ayrıca yurtdışından yapılacak (sınır ötesi) hava araçları ve tıbbi cihaz işlemleri ile yurtiçinden yapılacak hava araçları, yük gemileri, uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun otobüsler, iş makineleri, kamyonlar, film baskı makineleri ve tıbbi cihaz işlemlerinde 2 yıldır.

Kira ödemeleri nasıl belirlenir?

Alımını yaptığınız malın tutarı, vadesi ve talep ettiğiniz ödeme planına göre belirlenir.

Leasing sözleşmesinin herhangi bir masrafı var mı?

Noter harcamaları, ithal işlemlerde gümrük ve mal alımına ilişkin her türlü gider leasing masrafı olarak kiracıdan alınır

Leasing sözleşmem sürerken aynı sözleşmeye ilişkin yeni işlemler yapabilir miyim?

Hayır. Yeni işlemler yeni bir sözleşme ve yeni bir sözleşme numarası alınarak gerçekleştirilebilir leasing masrafı olarak kiracıdan alınır.

Finansal Kiralama Sözleşmesi fesh edilebilir mi?

Sözleşme hükümlerini yerine getirmediğiniz takdirde sözleşmeniz feshedilir.

Leasing işleminde vergi, resim, harç uygulaması var mıdır?

Finansal Kiralama Sözleşmesi ve sözleşme kapsamına alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

İletişim

Genel Müdürlük

Başak Bere (Genel Müdür Yardımcısı)Dahili: 3496
Banu Gökalp (Bölüm Müdürü)Dahili: 3493
Damla Güleç (Yetkili Yardımcısı)Dahili: 3498
Işıl Kaya Ölmez (Yetkili)

İstanbul Avrupa Bölge

Nalan Okuyucu (Yönetici)Dahili: 3472
Beyza Güldiken (Yetkili Yardımcısı) Dahili: 3355

İstanbul Anadolu Şube

Nedim Kohen (Şube Müdürü)Dahili: 90119

Anadolu Şube

Emrah Gür (Şube Müdürü)Dahili: 92340
Tibet Fidancı (Yetkili Yardımcısı)Dahili: 92341

Çukurova Şube

Nilüfer Yılmaz (Şube Müdürü)Dahili: 92940
Merve Özkan (Yetkili)Dahili: 92941

Güney Marmara Şube

Ali Burç (Şube Müdürü)Dahili: 96542

Ege Şube

Nalan Okuyucu (Yönetici)Dahili: 3472
Beyza Sabiha Güldiken (Yetkili Yardımcısı)Dahili: 3350