EN Mobil Menü
 

Sigorta ve Emeklilik

Hayat Sigortaları

Hayat Sigortaları

Garantör Hayat Sigortası

Kefalet karşılığı kredi kullanan kişilerin, ticari firmaların gerçek kişi kefillerinin veya firma ortaklarının hayatını kaybetmesi veya kaza sonucu kalıcı sakatlık risklerine karşı finansal güvence sağlayan bir Hayat Sigortasıdır.

Garantör Hayat Sigortası Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Garantör Ferdi Kaza Sigortası

Kefalet karşılığı kredi kullanan kişilerin, ticari firmaların gerçek kişi kefillerinin veya firma ortaklarının sadece kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlık risklerine karşı finansal güvence sağlayan bir Ferdi Kaza Sigortasıdır.

Garantör Ferdi Kaza Sigortası Generali Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Elementer Sigortalar

Elementer Sigortalar

Pos Sigortası

Üye işyeri içinde ve dışında kullanılan POS cihazlarını ve mobil pos cihazlarını uğrayabileceği elektronik cihaz hasarlarına karşı koruyan aynı zamanda üye işyerinde üçüncü şahıslara gelebilecek zararları temin eden ve işyeri sahibini kazalara karşı koruyan sigorta ürünüdür. Pos Sigortası Axa Sigorta A.Ş tarafından sunulmaktadır.

Nakliyat Sigortası

EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

TEKNE SİGORTASI

Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder

İşveren Mali Sorumluluk

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

  • İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,
  • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,
  • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

İşyeri Sigortaları

Deprem, Yer Kayması, Yangın, Fırtına, sel ve su baskını, yıldırım, dolu, cam kırılması, grev, lokavt, terör, kötü niyetli hareketler, kara ve hava taşıtları çarpması gibi doğal afet ve kazalar sonucunda işyerinize ve mallarınıza (Makine ve elektronik cihazlar dahil) gelebilecek zararları teminat altına alabileceğiniz gibi Hırsızlık, Tavan çökmesi, elektrik hasarları gibi daha birçok teminatı da ekleyebilirsiniz.

Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, İnşaat Sigortası ve Montaj Sigortası ile sigortalı cihaz ve/veya kıymetlerin beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları teminat altına alabilirsiniz.

Sorumluluk Sigortaları

Zorunlu Hekim Sigortası, 3.şahıslara karşı mali sorumluluk, İşveren sorumluluk, Mesleki Sorumluluk sigortaları ile 3. Şahıslara veya mallara verilebilecek zararları güvence altına alabilirsiniz.

Grup Emeklilik

Grup Emeklilik

İşveren Katkılı Grup Emeklilik

Çalışanlarınıza güvenli bir emeklilik dönemi sağlayabilirsiniz. İşverenin ya da kurumun, çalışanları adına katkı payı ödemesi yapılan emeklilik planlarıdır.

Bu emeklilik planında, çalışanlarınız adına düzenli olarak ödediğiniz katkı payı ile onların emeklilik dönemi planlamalarına katkıda bulunur, aynı zamanda sizinle çalışanlara da bir avantaj sunmuş olursunuz. 7 yıla kadar olan hak ediş seçeneği ile de çalışanlarınıza bağlılığı arttırabilirsiniz.

İşveren Katkılı Grup Emeklilik Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş tarafından sunulmaktadır.