EN Mobil Menü
 

Sigorta

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut Sigortası, evinizi poliçede belirtilmiş olan teminat limitleri dahilinde güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

DASK

DASK

DASK; depremin, deprem sonucu yangın, deprem sonucu infilak ve deprem sonucu yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararların, sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alındığı yapılması zorunlu bir deprem sigortasıdır.

Oto Sigortaları

Oto Sigortaları

Kasko

Kasko; aracı poliçede belirtilmiş olan teminat limitleri dahilinde güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Filo Kasko

Filo sahibi firma araçlarını poliçede belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Ticari Kasko

Mülkiyeti ticari firmalara ait olan araçların poliçede belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası; ülke sınırları içinde yaşanan herhangi bir kazada diğer araç ve 3.şahıslara karşı verilebilecek zararları teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Oto Sigortaları, Generali Sigorta, Gulf Sigorta, Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Yangın Sigortaları

Yangın Sigortaları

Bina, Ofis, Otel ve Fabrikalarda meydana gelebilecek her türlü riskin poliçede belirtilen kapsam ve tutarlarla teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Yangın Sigortaları, Generali Sigorta,Gulf Sigorta, Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

İnşaat, Montaj, Elektronik cihaz, makina kırılması gibi pek çok konuda ani ve beklenmedik nedenlerle oluşan her türlü zararlar sonucunda meydana gelen maddi zarar ve hasarları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Mühendislik Sigortaları Generali Sigorta,Gulf Sigorta,Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Tekne ve Yat Sigortaları

Tekne ve Yat Sigortaları

Sigortalı su araçları ve bunlara ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Tekne ve Yat Sigortaları, Generali Sigorta,Gulf Sigorta, Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.