İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü

Sigorta

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut Sigortası, evinizi poliçede belirtilmiş olan teminat limitleri dahilinde güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

DASK

DASK

DASK; depremin, deprem sonucu yangın, deprem sonucu infilak ve deprem sonucu yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararların, sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alındığı yapılması zorunlu bir deprem sigortasıdır.

İş Yeri Sigortası

İş Yeri Sigortası

İş yeri sigortası, satış yeri, atölye, depo, fabrika, imalathane gibi iş yerlerini ve içerisinde bulunan demirbaş, makine ve benzeri eşyaları iş yerinde oluşabilecek kaza ve hasarlara karşı korumak için gerekli teminatları içeren bir sigorta paketidir.

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası; çalışanlarınız ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına almaktadır.

Vefat Teminatının yanında aşağıdaki teminatlardan da faydalanabilirsiniz:

  • Kaza Sonucu Vefat
  • Kaza Sonucu Maluliyet
  • Hastalık Sonucu Maluliyet
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
  • Kaza Sonucu Gündelik Tazminat
  • Acil Sağlık Teminatı
  • Aile Genel Asistans Teminatı

"Grup Hayat Sigortası” ürününden faydalanmak için sizleri en yakın Burgan Bank şubesine bekliyoruz.

Grup Hayat Sigortası NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Oto Sigortaları

Oto Sigortaları

Kasko

Kasko; aracı poliçede belirtilmiş olan teminat limitleri dahilinde güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Filo Kasko

Filo sahibi firma araçlarını poliçede belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Ticari Kasko

Mülkiyeti ticari firmalara ait olan araçların poliçede belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası; ülke sınırları içinde yaşanan herhangi bir kazada diğer araç ve 3.şahıslara karşı verilebilecek zararları teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Oto Sigortaları, Axa Sigorta, Generali Sigorta, Gulf Sigorta, Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Yangın Sigortaları

Yangın Sigortaları

Bina, Ofis, Otel ve Fabrikalarda meydana gelebilecek her türlü riskin poliçede belirtilen kapsam ve tutarlarla teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Yangın Sigortaları, Axa Sigorta, Generali Sigorta,Gulf Sigorta, Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

İnşaat, Montaj, Elektronik cihaz, makina kırılması gibi pek çok konuda ani ve beklenmedik nedenlerle oluşan her türlü zararlar sonucunda meydana gelen maddi zarar ve hasarları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Mühendislik Sigortaları Axa Sigorta, Generali Sigorta,Gulf Sigorta,Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Tekne ve Yat Sigortaları

Tekne ve Yat Sigortaları

Sigortalı su araçları ve bunlara ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Tekne ve Yat Sigortaları, Axa Sigorta, Generali Sigorta,Gulf Sigorta, Mapfre Sigorta ve HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.

Kobi İlk Ateş

Kobi İlk Ateş

Küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir poliçede toplayan bir üründür.

Kobi İlk Ateş Sigortası, HDI Sigorta tarafından sunulmaktadır.