İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Standby Akreditif

Özellikler

Özellikler

Stand-by akreditiflerde, akreditifi açan banka sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını garanti etmektedir. Bu işlemlerde ödemenin yapılabilmesi için garanti konusu şartın yerine getirilmediğini içeren bir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Standbylar şekil şartı olarak akreditiflere, kapsam yönünden ise harici garantilere benzemektedirler.