EN Mobil Menü
 

Diğer Krediler

Döviz Kredisi

Döviz Kredisi

Özellikleri

Kredi kullanan firmaların döviz olarak borçlandırıldıkları,Kredi karşılığının ise TL veya döviz olarak Kredi kullanana ödendiği bir Kredi türüdür.

Başlıca Döviz Kredisi Türleri

Belgesiz İhracat Kredileri

Sadece mal ihracının finansmanına yönelik döviz kredileridir.Kredinin kullandırılması ile doğan ihracat taahhütleri,mal ihracının yapıldığına ilişkin GB'lerin ibrazı suretiyle kapatılır.Vergi,resim ve harç istisnası uygulanır.Taahhüt kapatma ve istisna uygulama süresi 24 ay ile sınırlandırılmıştır.

Belgeli İhracat Kredileri

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla VRHİB'si ( Vergi,Resim ve Harç İstisnası Belgesi) , Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ve Yatırım Teşvik Belgesinde dökümleri yapılan malların ithalatının finansmanı amacıyla Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) bulunan firmalara kullandırılan kredilerdir.

 • VRHİB'lerin ve DİİB’lerinin geçerlilik süresi boyunca vergi,resim ve harç istisnası uygulanır.
 • DİİB kapsamında kullanılacak kredinin tutarı, belgede kayıtlı olan ithal hakkını, vadesi de belgenin geçerlilik süresini aşamaz.
 • YTB kapsamında kullandırılacak döviz-döviz kredilerde kredi tutarı belgede kayıtlı “ithal makine techizat” kaleminde belirtilen tutarı aşamaz.

Bu kredi türü kapsamında,Turizm müesseseleri,seyahat acenteleri,yurt dışı müteahhitler ve uluslararası taşımacılık yapan firmalara , resmi kuruluşlardan aldıkları belgelerle bu işleri yaptıklarını ispatlamaları kaydıyla , VRHİB olmaksızın da kredi kullandırılabilir.Ancak, bu şekilde kullandırılan kredilere vergi,resim ve harç istisnası uygulanamaz.

5 mio USD ve Üzeri Döviz Kredileri

Herhangi bir taahhüdü olmayan ve bu nedenle vergi,resim ve harç istisnası uygulanmayan,ortalama vadesi 1 yıldan uzun ve Kredi tutarı da asgari 5 milyon USD veya eşiti döviz olarak kullandırılan döviz kredileridir.

İhracat Kredileri

İhracat Kredileri

Belgesiz İhracat Kredileri

Sadece mal ihracının finansmanına yönelik döviz kredileridir.Kredinin kullandırılması ile doğan ihracat taahhütleri,mal ihracının yapıldığına ilişkin GB'lerin ibrazı suretiyle kapatılır.Vergi,resim ve harç istisnası uygulanır.Taahhüt kapatma ve istisna uygulama süresi 24 ay ile sınırlandırılmıştır.

Belgeli İhracat Kredileri

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla VRHİB'si ( Vergi,Resim ve Harç İstisnası Belgesi )bulunan firmalara kullandırılan kredilerdir.VRHİB'lerin geçerlilik süresi boyunca vergi,resim ve harç istisnası uygulanır.

Bu kredi türü kapsamında,Turizm müesseseleri,seyahat acenteleri,yurt dışı müteahhitler ve uluslararası taşımacılık yapan firmalara , resmi kuruluşlardan aldıkları belgelerle bu işleri yaptıklarını ispatlamaları kaydıyla , VRHİB olmaksızın da kredi kullandırılabilir.Ancak, bu şekilde kullandırılan kredilere vergi,resim ve harç istisnası uygulanamaz.

Eximbank Kredileri

Eximbank Kredileri

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından, ihracatın geliştirilmesi amacıyla ihracatçılara, ihracata yönelik üretim yapan imalatçılara ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcilere, çeşitli vadelerde, düşük faizli olarak bankalar aracılığı ile kullandırılan nakit ve gayrinakdi kredilerdir.

Bu kredilerde ihracat taahhüdü bulunmakta olup, vergi, resim ve harç ile KKDF istisnasına tabidir.

Ayrıntılı bilgi için www.eximbank.gov.tr

KGF Kredileri

KGF Kredileri

Hazine Destekli KGF Kredileri

Artık kredilerinizin asgari % 70 i KGF'nin garantisi altında. 60 ay vadeye kadar taksitli ticari kredi kullanım imkanı sunan bu kredide teminatınızın % 70 i KGF'den

Özellikler

 • 10 yıla kadar cazip faiz oranları sunan taksitli bir kredi
 • Teminatızın asgari % 70'i KGF'den

Kimler yararlanabilir?

 • İmalatçı KOBİ'ler
 • İmalatçı olmayan KOBİ’ler
 • Esnaf ve Sanatkarlar
 • Kadın girişimciler
 • Seyahat Acenteleri
 • Teminat sıkıntısı çeken işletmeler

KGF kredilerinden faydalanmak isteyen firmalarımızı şubelerimize bekliyoruz

Özkaynak Destekli KGF Kredileri

Artık kredilerinizin % 80 i KGF'nin garantisi altında. 36 ay vadeye kadar taksitli ticari kredi kullanım imkanı sunan bu kredide teminatınızın % 80 i KGF'den

Özellikler

36 aya kadar cazip faiz oranları sunan taksitli bir kredi Teminatızın % 80'i KGF'den

Kimler yararlanabilir?

 • KOBİ’ler
 • Esnaf ve Sanatkarlar
 • Kadın girişimciler
 • Teminat sıkıntısı çeken işletmeler

KGF kredilerinden faydalanmak isteyen firmalarımızı şubelerimize bekliyoruz

Kredili Mevduat Hesabı

Kredili Mevduat Hesabı

Vadesiz Mevduat Hesabınız ile bu hesaba bağlı bir kredi limitinden oluşan özel bir hesap türüdür. Hesabınızda para olmasa bile, KMH limitini kullanarak; kısa süreli nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, havale, eft gibi vadesiz mevduat hesabınızdan yapabildiğiniz işlemleri yapabilir, fatura, kira ve diğer otomatik ödemelerinizi zamanında yapmaya devam edebilirsiniz.

Bu kredinin faizi, sadece hesabınızın eksi bakiye verdiği günler için, limitin tamamına değil kullandığınız kısmına hesaplanır.

Referans Mektubu

Referans Mektubu

Genellikle inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ihalelere katılımlarında ihtiyaç duydukları, gayrinakdi kredi özelliği olmayan, Bankamızdaki onaylı kredi limitlerini ve mevduatlarını gösteren, TL veya yabancı para üzerinden düzenlenmiş bir mektuptur.