EN Mobil Menü
 

Döviz Endeksli Kredi

Özellikler

Özellikler

Yabancı bir para birimine endekslenerek Türk Lirası karşılığının ödenmesi suretiyle, döviz bazında faiz oranı ile kullandırılan kredi türüdür. İhracat taahhüdü bulunmaması sebebiyle,döviz olarak borçlanmak isteyen firmalarca, her türlü ticaretin finansmanı için kullanılabilinir.

Kur farkı ve faiz üzerinden BSMV tahsil edilir. Geri ödeme ve faizi, endekslenen döviz cinsine göre hesaplanıp TL olarak tahsil edilir. Kur riski taşır, ancak, döviz kurundaki artış TL faizlerinin altında kaldığı sürece cazip finansman seçeneği olarak değerlendirilebilinir.

Spot, rotatif veya taksitli olarak kullanılabilinir.