İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Harici Garanti

Özellikler

Özellikler

Harici Garantiler, bankamızca, müsterilerimiz lehine yurt dışındaki bir muhataba hitaben düzenlenen garanti mektuplarıdır. Herhangi bir sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde, belirli bir paranın yurt dışındaki muhataba ödeneceğini garanti etmektedir.