İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

İskonto Kredileri

Özellikler

Özellikler

Ticari bir işlemden doğmuş,henüz vadesi gelmemiş ticari çek ve senetlerin, temlik cirosu ve teslim yoluyla Bankamızca satın alınarak nakde çevrilmesine imkan sağlayan kredidir.Ticari çek-senet bedelinden, vade sonuna kadar olan süre üzerinden faiz, komisyon ve yasal kesintiler düşülerek, ödeme yapılır.

Kısa vadeli finansman sağlamak isteyen, tahsil kabiliyeti yüksek, ticari faaliyetten kaynaklanan çek- senetlere sahip firmalar için uygun bir kredidir.

Senet ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olup olmamasına göre iskonto ya da iştira adını alır.