EN Mobil Menü
 

İskonto Kredileri

Özellikler

Özellikler

Ticari bir işlemden doğmuş,henüz vadesi gelmemiş ticari çek ve senetlerin, temlik cirosu ve teslim yoluyla Bankamızca satın alınarak nakde çevrilmesine imkan sağlayan kredidir.Ticari çek-senet bedelinden, vade sonuna kadar olan süre üzerinden faiz, komisyon ve yasal kesintiler düşülerek, ödeme yapılır.

Kısa vadeli finansman sağlamak isteyen, tahsil kabiliyeti yüksek, ticari faaliyetten kaynaklanan çek- senetlere sahip firmalar için uygun bir kredidir.

Senet ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olup olmamasına göre iskonto ya da iştira adını alır.