İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü

Teminat Mektubu

Özellikler

Özellikler

Bankalar tarafından yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine, gümrük teminatı, mal alım/satımı, ihale,avans gibi değişik konularla ilgili belirli bir işin / teslimin/ yükümlülüğün, belirlenen süre ve şartlar çerçevesinde yerine getirileceğini, getirilmemesi durumunda tazminat olarak ödenmesi gereken tutarın kayıtsız şartsız Banka tarafından ödeneceğini, muhatap kuruluşlara karşı taahhüt eden garanti mektuplarıdır.

İşin mahiyetine göre süreli ya da süresiz olarak verilebilmektedir. Faiz yerine, Teminat Mektubu'nun vadesi ve türüne bağlı olarak belirlenen dönemlerde, komisyon tahsilatı yapılır.

Belirli bir işin tarafları arasındaki ilişkiyi banka güvencesi altına alan bir gayrinakdi kredi türüdür.