İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Türev Ürünler ve Risk Yönetimi

Döviz Risklerinin Yönetimi

Döviz Risklerinin Yönetimi

Kur Riski :Bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste yabancı para bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama riskidir.

Forward (İleri vadeli döviz alım/satım anlaşması):Belirli miktarda bir dövizi, belirli bir vade tarihinde, önceden anlaşılan bir fiyattan, alım veya satım sözleşmesidir. İşlem vadesinde, piyasadaki cari kurlar ne olursa olsun tarafların işlemi gerçekleştirmesi zorunludur.

Döviz Değişim İşlemleri (Swap)Biri spot biri vadede yapılan iki işlem ile iki farklı döviz cinsi arasında değişim işlemidir.

Döviz Opsiyonları:Opsiyonu satın alan tarafa, ödeyeceği bir prim karşılığında, belirli bir tutarda dövizi önceden kararlaştırılmış vade ve kurdan alma ya da satma hakkı veren işlemlerdir. Opsiyon, satan tarafa ise dövizi satma ya da satın alma yükümlülüğü getirir.

Faiz Risklerinin Yönetimi

Faiz Risklerinin Yönetimi

Faiz Riski: Finansal varlığın veya borcun, faiz oranları değiştikçe, değerinde gözlenen dalgalanma riskidir. Bu riskin ortadan kaldırılmaması firmaların borçlanmalarından veya yatırımlarından kaynaklanan maliyetlerin tam olarak ölçülememesine sebep olur.

Faiz Swap İşlemleri: Faiz Swap İşlemi banka ve müşteri arasında daha önceden belirlenen miktarlar ve ödeme dönemleri için faiz ödemelerinin el değiştirmesidir.

Faiz Opsiyonları: Firmaların faiz riskinden korunmak için belli bir prim ödeyerek önceden kararlaştırılmış olan belli bir faiz oranı ve nakit akışı için satın aldıkları opsiyonlardır.


Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıkları Listesini görmek için tıklayınız.